Nazwisko i imię:
Wimmann Nicolaus (Nicolaus Wimmannus).
Tytuł:
Navigationis maris Arctoi, id est, Balthici, et sinus Codani, descriptio. Per Nicolaum Wimmannum. Palma Ising. Basileae [Michael Isengrin] Epistola nuncupatoria Alexandro à Cicignou, ducis Lotharingiae consiliario, d. 23. Apr. 1550.
Miejsce i rok wydania:
Bazylea, (druk. Michael Isengrin, 1550?).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 16. [Na s. tyt. znak druk.:] Palma Ising. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1397 adl.
Całość:
Wimmann Nicolaus (Nicolaus Wimmannus).
Navigationis maris Arctoi, id est, Balthici, et sinus Codani, descriptio. Per Nicolaum Wimmannum. Palma Ising. Basileae [Michael Isengrin] Epistola nuncupatoria Alexandro à Cicignou, ducis Lotharingiae consiliario, d. 23. Apr. 1550.
Bazylea, (druk. Michael Isengrin, 1550?).
w 8ce, k. 16.

[Na s. tyt. znak druk.:] Palma Ising.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1397 adl.