Nazwisko i imię:
(Pfeiffer Marcus, Tidicaeus Franz).
Tytuł:
Themata disputationis medicae, de evacuatione praegnantium: pro quibus defendendis, praeside Marco Pfeiffero philosophiae et medicinae doctore, in schola medica academiae Lipsiensis, respondebit M. Franciscus Tidicaeus Dantiscanus, idibus Septembris, Anni 82. Lipsiae Georgius Defnerus imprimebat. [1582].
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Georg Deffner, (1582).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.500 adl.
Całość:
(Pfeiffer Marcus, Tidicaeus Franz).
Themata disputationis medicae, de evacuatione praegnantium: pro quibus defendendis, praeside Marco Pfeiffero philosophiae et medicinae doctore, in schola medica academiae Lipsiensis, respondebit M. Franciscus Tidicaeus Dantiscanus, idibus Septembris, Anni 82. Lipsiae Georgius Defnerus imprimebat. [1582].
Leipzig, druk. Georg Deffner, (1582).
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.500 adl.