Nazwisko i imię:
Wassenberg Everhard.
Tytuł:
Oratio in obitum Alexandri Grabinscii, abbatis Olivensis. Gdańsk, druk. Rhetów, 1639.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete mł., 1639.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 1, s. 10. [K. tyt.:] Everhardi Wassenbergii embricensis oratio in obitum perillustris, ac reverendissimi domini, dni. Alexandri Grabinscii, abbatis Olivensis dignissimi, [winieta sakralna z wizerunkiem Chrystusa na krzyżu] Dantisci, Typis Rhetianis anno 1639 [rz.]. Na odwr. k. tyt. dedykacja autora dla Hieronima Grabińskicgo, brata Aleksandra. Na odwr. k. tyt. i s. 2 - inicjały. Na s. 1 winieta florystyczna z główką na tle elementów rollwerku oraz z dwoma aniołkami grającymi na trąbkach; pismo: antykwa, kursywa.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 75.
Dodatkowe:
Aleksander Grabiński, h. Pomian (zm. 1639), w 1639 opat oliwski. Hieronim Grabiński, h. Pomian (2 poł. XVII w.), brat Aleksandra, kaszt. sieradzki. Ewerard Wassenberg (2 poł. XVII w.), autor dzieł historycznych i utworów okolicznościowych. [KVK:] Oratio in obitum Alexandri Grabinscii..., Gdańsk 1639. Библиотека РГУ им. Иммануила Канта, Kaliningrad, Rosja – http://lib.kantiana.ru
Całość:
Wassenberg Everhard.
Oratio in obitum Alexandri Grabinscii, abbatis Olivensis. Gdańsk, druk. Rhetów, 1639.
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete mł., 1639.
folio, k. nlb. 1, s. 10.
[K. tyt.:] Everhardi Wassenbergii embricensis oratio in obitum perillustris, ac reverendissimi domini, dni. Alexandri Grabinscii, abbatis Olivensis dignissimi, [winieta sakralna z wizerunkiem Chrystusa na krzyżu] Dantisci, Typis Rhetianis anno 1639 [rz.].
Na odwr. k. tyt. dedykacja autora dla Hieronima Grabińskicgo, brata Aleksandra.
Na odwr. k. tyt. i s. 2 - inicjały. Na s. 1 winieta florystyczna z główką na tle elementów rollwerku oraz z dwoma aniołkami grającymi na trąbkach; pismo: antykwa, kursywa.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 75.
Aleksander Grabiński, h. Pomian (zm. 1639), w 1639 opat oliwski.
Hieronim Grabiński, h. Pomian (2 poł. XVII w.), brat Aleksandra, kaszt. sieradzki.
Ewerard Wassenberg (2 poł. XVII w.), autor dzieł historycznych i utworów okolicznościowych.
[KVK:] Oratio in obitum Alexandri Grabinscii..., Gdańsk 1639. Библиотека РГУ им. Иммануила Канта, Kaliningrad, Rosja – http://lib.kantiana.ru