Nazwisko i imię:
Thilo Valentinus.
Tytuł:
Serenissimus domus Brandenburgicae splendor, quem Friderico Wilhelmo, principi electori ipsa natalis solennitate publica, generosi aliquot e nobilitate Borussa juvenes 1649 exhibuerunt, dirigente... Królewiec, J. Reussner, [1649].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, (1649).
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 18. [K. tyt.:] Serenissimus celesissimae domus Brandenburgicae splendor, ex eminentissima eiusdem sublimitate, ac felicissimo subditorum vigore, clarissime effugens, quem serenissimo ac potentissimo principi ac domino, domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandenburgensi, S. R. I. archicamerario et principi electorii... [w. 19:] domino ac nutritio nostro munificentissimo, genialis sacri loco, ipsa natalis solennitate publica, generosi aliquot e nobilitate Borussa Juvenes 1649 [rz.]. exhibuerunt, dirigente Valentino Thilone. [winietka z trzema tulipanami] [linia z ozdobników koralikowych] Regiomonti, typis Johannis Reusneri. Na odwr. k. tyt. dedykacja dla Fryderyka Wilhelma el. brand., podpisana przez Jerzego Ernesta, Andrzeja Bernarda i Fryderyka a Königs-Eck oraz Melchiora Ernesta a Kreytzen. K. [A2]r. wiersz Szymona Dacha dla elektora; k. [A2]v.: utwór W. hilona dla tegoż; k. B[1]r. - v.: przedmowa; k. B[2]r. - I[2]v.: cztery oracje podpisane przez wyżej wymienionych autorów dedykacji. Na k. B[1]r. winieta florystyczna z głową i dwoma rogami obfitości; k. D[1]r., F[1]r., G2r.: listwy z ozdobników koralikowych. Inicjały florystyczne i maureskowy; pismo: antykwa, kursywa. W egz. z sygn. Nl 63 4° adl. 71c zostało obcięte w oprawie nazwisko drukarza, zaś w egz. z sygn. Ma 3980 2° adl. 6 po k. tyt. oprawiona została inwitacja (zob.: Ad genialia sacra quae Friderico Wilhelmo..., Królewiec, 1649).
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl Cd 3555 4° adl. 4. Biblioteka Gdańska PAN: Ma 3980 2° adl. 6. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 71 c.
Dodatkowe:
Szymon Dach (zm. 1659). prof. poezji na uniwersytecie w Królewcu, poeta, dramaturg. Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Andrzej Bernard von Königs-Eck, z Królewca (poł. XVII w.), syn Bernarda, radcy i burgr. Pruskiego. Fryderyk von Königs-Eck, z Królewca (poł. XVII w.), syn Bernarda, radcy i burgr. pruskiego. Jerzy Ernest von Königs-Eck, z Królewca (poł. XVII w.), syn burgr. i radcy pruskiego. Melchior Ernest von Kreytzen, z Królewca (poł. XVII w.). Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
Całość:
Thilo Valentinus.
Serenissimus domus Brandenburgicae splendor, quem Friderico Wilhelmo, principi electori ipsa natalis solennitate publica, generosi aliquot e nobilitate Borussa juvenes 1649 exhibuerunt, dirigente... Królewiec, J. Reussner, [1649].
Królewiec, druk. Jan Reussner, (1649).
folio, k. nlb. 18.
[K. tyt.:] Serenissimus celesissimae domus Brandenburgicae splendor, ex eminentissima eiusdem sublimitate, ac felicissimo subditorum vigore, clarissime effugens, quem serenissimo ac potentissimo principi ac domino, domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandenburgensi, S. R. I. archicamerario et principi electorii... [w. 19:] domino ac nutritio nostro munificentissimo, genialis sacri loco, ipsa natalis solennitate publica, generosi aliquot e nobilitate Borussa Juvenes 1649 [rz.]. exhibuerunt, dirigente Valentino Thilone. [winietka z trzema tulipanami] [linia z ozdobników koralikowych] Regiomonti, typis Johannis Reusneri.
Na odwr. k. tyt. dedykacja dla Fryderyka Wilhelma el. brand., podpisana przez Jerzego Ernesta, Andrzeja Bernarda i Fryderyka a Königs-Eck oraz Melchiora Ernesta a Kreytzen. K. [A2]r. wiersz Szymona Dacha dla elektora; k. [A2]v.: utwór W. hilona dla tegoż; k. B[1]r. - v.: przedmowa; k. B[2]r. - I[2]v.: cztery oracje podpisane przez wyżej wymienionych autorów dedykacji. Na k. B[1]r. winieta florystyczna z głową i dwoma rogami obfitości; k. D[1]r., F[1]r., G2r.: listwy z ozdobników koralikowych. Inicjały florystyczne i maureskowy; pismo: antykwa, kursywa.
W egz. z sygn. Nl 63 4° adl. 71c zostało obcięte w oprawie nazwisko drukarza, zaś w egz. z sygn. Ma 3980 2° adl. 6 po k. tyt. oprawiona została inwitacja (zob.: Ad genialia sacra quae Friderico Wilhelmo..., Królewiec, 1649).
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl Cd 3555 4° adl. 4.
Biblioteka Gdańska PAN: Ma 3980 2° adl. 6.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 71 c.
Szymon Dach (zm. 1659). prof. poezji na uniwersytecie w Królewcu, poeta, dramaturg.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Andrzej Bernard von Königs-Eck, z Królewca (poł. XVII w.), syn Bernarda, radcy i burgr. Pruskiego.
Fryderyk von Königs-Eck, z Królewca (poł. XVII w.), syn Bernarda, radcy i burgr. pruskiego.
Jerzy Ernest von Königs-Eck, z Królewca (poł. XVII w.), syn burgr. i radcy pruskiego.
Melchior Ernest von Kreytzen, z Królewca (poł. XVII w.).
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.