Nazwisko i imię:
Thilo Valentinus.
Tytuł:
Novum domus Brandenburgicae solem. 12 Calendas Junii cum Friderico Wilhelmo, principi electori e Ludovica filius primogonitus Wilhelmus Heinricus nasceretur, ortum, salutabat... [KrólewiecJ, J. Reussner, 1648.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1648.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 10. [K. tyt.:] Novum serenissimae domus Brandeburgicae solem, XII. calendas Junii, cum serenissimo ac potentissimo principi ac domino, domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandeburgico... [w. 22:] e serenissima ac celessima principe ac domina, domina Ludovica, principe Auriaca, comte Nassavia, filius primogentius, serenissimus ac celessimus princeps ac dominus, dominus Wilhelmus Neinricus nasceretur, ortum solemni hac gratulatione nomine Academiae Regiomontanae humilime salutabat Val. Thilo orat. P. P. [pieczęć Akademii Królewieckiej] Typis Johannis Reusneri, 1648 [rz.]. Na odwr. k. tyt. adres do Wilhelma Henryka. K. A2v. wiersz podpisany przez Stefana Müllera. Na odwr. k. tyt. winieta z ozdobników drukarskich, na k. B[1]r. - winieta liściasta z amforą pośrodku. Na k. A2r. i B[1]r. inicjały florystyczne. Na końcu drzew. tarcza herbowa elektorów brand. i księstwa pruskiego, sygn.: „F. V.”; pismo: antykwa, kursywa.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 60 b. Biblioteka Gdańska PAN: Cd 3555 4° adl. 6.
Dodatkowe:
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”. Stefan Müller (1 poł. XVII w.), marchicus. Wilhelm Henryk Hohenzollern (zm. 1649), syn el. brand. Fryderyka Wilhelma i Ludwiki Henryki. Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. [KVK:] Mikrofilm; Biblioteka Narodowa, Warszawa (BN.XVII.4.3803 adl.). Zakład Zbiorów Mikrofilmowych – NWA 1471,114.
Całość:
Thilo Valentinus.
Novum domus Brandenburgicae solem. 12 Calendas Junii cum Friderico Wilhelmo, principi electori e Ludovica filius primogonitus Wilhelmus Heinricus nasceretur, ortum, salutabat... [KrólewiecJ, J. Reussner, 1648.
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1648.
folio, k. nlb. 10.
[K. tyt.:] Novum serenissimae domus Brandeburgicae solem, XII. calendas Junii, cum serenissimo ac potentissimo principi ac domino, domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandeburgico... [w. 22:] e serenissima ac celessima principe ac domina, domina Ludovica, principe Auriaca, comte Nassavia, filius primogentius, serenissimus ac celessimus princeps ac dominus, dominus Wilhelmus Neinricus nasceretur, ortum solemni hac gratulatione nomine Academiae Regiomontanae humilime salutabat Val. Thilo orat. P. P. [pieczęć Akademii Królewieckiej] Typis Johannis Reusneri, 1648 [rz.].
Na odwr. k. tyt. adres do Wilhelma Henryka. K. A2v. wiersz podpisany przez Stefana Müllera. Na odwr. k. tyt. winieta z ozdobników drukarskich, na k. B[1]r. - winieta liściasta z amforą pośrodku. Na k. A2r. i B[1]r. inicjały florystyczne. Na końcu drzew. tarcza herbowa elektorów brand. i księstwa pruskiego, sygn.: „F. V.”; pismo: antykwa, kursywa.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 60 b.
Biblioteka Gdańska PAN: Cd 3555 4° adl. 6.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”.
Stefan Müller (1 poł. XVII w.), marchicus.
Wilhelm Henryk Hohenzollern (zm. 1649), syn el. brand. Fryderyka Wilhelma i Ludwiki Henryki.
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
[KVK:] Mikrofilm; Biblioteka Narodowa, Warszawa (BN.XVII.4.3803 adl.). Zakład Zbiorów Mikrofilmowych – NWA 1471,114.