Nazwisko i imię:
Meienreis Andreas.
Tytuł:
Sigismundus Meienreis Elbingen[sis], Andreae Filius, Michaelis Nepos [...] aetatis annum quintum egressus, scholamque novam primum ingressus, librum hunc nouum, Bibliothecae nouae, Nouo seculo, Nouoque exemplo, De peculio suo vouit, dedit, donauit, Vouetque, dat et donat, Aetatis privilegio, volente et consentiente patre renuncians. Lugduni Batavorum, Ex Typographeio Christophori Guyotij Anno 1600 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leiden, druk. Christoffel Guyot, 1600.
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tyt. poprz.: Anno Domini Millesimo sexcentesimo. Sigismundus Meienreis [...]. Dedykacja drukowana na k. 1 w ramce z ozdobników, na k. 2 również jednostronnie zadrukowanej mieści się genealogia familii Meienreisów aż do Zygmunta, ur. w 1595 r. Dedykacja wszyta jest do książki: Opus Palatinum de triangulis a Georgio Ioachimo Rhetico coeptum: L. Valentinus Otho [...] consummavit, Neostadii 1596 (folio). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.IV.16 adl.
Dodatkowe:
Andreas Meienreis (1567-1617), sekretarz miejski, rajca i prezydent; kolekcjoner cennych woluminów (m.in. Kroniki Pruskiej Johanna Posilge), które odziedziczył po nim syn Sigismund (na podst. Die Elbinger Geschichtsschreiber und Geschichtsforscher M. Töppena). Biblioteka Elbląska im. C. Norwida; informacja dostępna w Internecie – http://historia.bibliotekaelblaska.pl/artykul/1442
Całość:
Meienreis Andreas.
Sigismundus Meienreis Elbingen[sis], Andreae Filius, Michaelis Nepos [...] aetatis annum quintum egressus, scholamque novam primum ingressus, librum hunc nouum, Bibliothecae nouae, Nouo seculo, Nouoque exemplo, De peculio suo vouit, dedit, donauit, Vouetque, dat et donat, Aetatis privilegio, volente et consentiente patre renuncians. Lugduni Batavorum, Ex Typographeio Christophori Guyotij Anno 1600 [rz.].
Leiden, druk. Christoffel Guyot, 1600.
folio, k. 2.

Tyt. poprz.: Anno Domini Millesimo sexcentesimo. Sigismundus Meienreis [...].
Dedykacja drukowana na k. 1 w ramce z ozdobników, na k. 2 również jednostronnie zadrukowanej mieści się genealogia familii Meienreisów aż do Zygmunta, ur. w 1595 r. Dedykacja wszyta jest do książki: Opus Palatinum de triangulis a Georgio Ioachimo Rhetico coeptum: L. Valentinus Otho [...] consummavit, Neostadii 1596 (folio).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.IV.16 adl.
Andreas Meienreis (1567-1617), sekretarz miejski, rajca i prezydent; kolekcjoner cennych woluminów (m.in. Kroniki Pruskiej Johanna Posilge), które odziedziczył po nim syn Sigismund (na podst. Die Elbinger Geschichtsschreiber und Geschichtsforscher M. Töppena). Biblioteka Elbląska im. C. Norwida; informacja dostępna w Internecie – http://historia.bibliotekaelblaska.pl/artykul/1442