Nazwisko i imię:
Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista).
Tytuł:
Secunde Parthenices opus sanctissimae Virginis Catharinae passionem heroico carmine co[m]plectens, Non minus cultū q[uam] pium. Magistri Gregorii Bredekophs de Konitz Epigramma ad Lectorem. Sanctos intendens Catharine nosse triumphos, Innumeras poenas, fataque dira nimis [...] Auxilium famulis prestat ubique suis.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1519).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 40. [Tyt. nagł.:] Baptiste Mantuani Diuinu [Divinum] Secunde Parthenices […]. [Na końcu:] Lipsiae ex aedibus Valentini Schuman Anno dni Millesimo quingentesimo undeuigesimo [1519], pod datą znak drukarski: drzeworyt, przed datą na k. przedost. i ost.: Sapphicon Gregorii Bredekoph. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1716 adl.
Całość:
Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista).
Secunde Parthenices opus sanctissimae Virginis Catharinae passionem heroico carmine co[m]plectens, Non minus cultū q[uam] pium. Magistri Gregorii Bredekophs de Konitz Epigramma ad Lectorem. Sanctos intendens Catharine nosse triumphos, Innumeras poenas, fataque dira nimis [...] Auxilium famulis prestat ubique suis.
B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1519).
w 4ce, k. 40.

[Tyt. nagł.:] Baptiste Mantuani Diuinu [Divinum] Secunde Parthenices […].
[Na końcu:] Lipsiae ex aedibus Valentini Schuman Anno dni Millesimo quingentesimo undeuigesimo [1519], pod datą znak drukarski: drzeworyt, przed datą na k. przedost. i ost.: Sapphicon Gregorii Bredekoph.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1716 adl.