Nazwisko i imię:
Pieśń.
Tytuł:
Piesn do Naświętszey Panny o obronę na nieprzyiaciela.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (przed 1681).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2.
Lokalizacja:
Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej)
Całość:
Pieśń.
Piesn do Naświętszey Panny o obronę na nieprzyiaciela.
B. m., b. r. (przed 1681).
w 4ce, k. 2.

Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej)