Nazwisko i imię:
Łabęcki Baltazar (Łabędzki).
Tytuł:
Pogrzebne Kazanie Nád Zácnym Ciáłem Wielmożnego Pána, Je[g]o Mśći Pána. Piotra Wołowicza Czasznika W. X. L. Odpráwowane W Sidrze Roku 1624. Dnia 28. Márca Przez X. Baltazara Labęckiego Slugi Slowa Bozego. W Wilnie.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, b. r. (1624).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16 (ost. czysta). Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 285.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
Łabęcki Baltazar (Łabędzki).
Pogrzebne Kazanie Nád Zácnym Ciáłem Wielmożnego Pána, Je[g]o Mśći Pána. Piotra Wołowicza Czasznika W. X. L. Odpráwowane W Sidrze Roku 1624. Dnia 28. Márca Przez X. Baltazara Labęckiego Slugi Slowa Bozego. W Wilnie.
Wilno, b. r. (1624).
w 4ce, k. 16 (ost. czysta).
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 285.
Kórnik