Nazwisko i imię:
Tylkowski Wojciech.
Tytuł:
Nauki Y Zabawki Swiątobliwe Dla wszytkich w prostoćie serca Bogá szukáiących zpisáne. Trzeći raz z przydatkięm, dla samych Osob Zakonnych, y przydatkięm Kśiążeczki Złotey, O szukániu sámego Bogá, do Druku podáne Przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu W Drukárni Kollegium Societ: Iesu Roku Panskiego 1687. [Cz. I–II]. [Tytuł części II:] Nauki Y Zabawki Duchowne Do samych Braci Zakonnych, y Zakonnic nalezące.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1687.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 295 (i.e. 296); k. 1, s. 556 (i.e. 546). Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 743.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Dodatkowe:
Estr. XXXI, s. 461 (niedokładnie).
Całość:
Tylkowski Wojciech.
Nauki Y Zabawki Swiątobliwe Dla wszytkich w prostoćie serca Bogá szukáiących zpisáne. Trzeći raz z przydatkięm, dla samych Osob Zakonnych, y przydatkięm Kśiążeczki Złotey, O szukániu sámego Bogá, do Druku podáne Przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu W Drukárni Kollegium Societ: Iesu Roku Panskiego 1687. [Cz. I–II].
[Tytuł części II:] Nauki Y Zabawki Duchowne Do samych Braci Zakonnych, y Zakonnic nalezące.
Poznań, druk. Jezuitów, 1687.
w 8ce, k. 1, s. 295 (i.e. 296); k. 1, s. 556 (i.e. 546).
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 743.
Wawel (Krasiczyn)
Estr. XXXI, s. 461 (niedokładnie).