Nazwisko i imię:
Stanisław Leszczyński, król polski.
Tytuł:
[Uniwersał ochrony wszystkich dóbr do Gdańska należących].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
Opis/komentarz:
folio, k. 1 (zadrukowana jednostronnie). Druk: po 18 XII 1733 r. [Nagł.:] Stanisław Pierwszy, z Łaski Bozey Krol Polski, Wielki Xiążę Litewski [...]. [Inc.:] Wszem w obec [...] komu o tym wiedziec nalezy, osobliwie [...] Regimentarzom, Pułkownikom, [...] Rycerstwu Polskiego y Cudzoziemskiego Narodu, [...] podajemy do wiadomosci, iz Dobra Patrimonialia wszytkie Miasta naszego Gdanska, to iest Stüblau, Jütlandt [...]; [w. 19, expl.:] [...] y wszystkie inne dobra do Miasta naszego Gdanska nalezące, [...] wzięlismy w osobliwą Naszę Protenkcyą y ochronę; [w. 24:] Dan we Gdansku, Dnia 18. Decembr. 1733. Stanisław Krol. (L. S.) X. Marcin Załuski Biskup Dram. Suffr. Płocki Sekr. W koronny Regent Pieczęci Pokojowey J. K. MCi. Uniwersal Ochrony wszystkich Dobr do Miasta naszego Gdanska nalezących. Praemissam hanc Copiam Literarum [...] cum Originali Manu Sigilloqve Sacrae Regiae Majestatis [...] munito, qvod in Archivo Civitatis Gedanensis asservatur, concordare, ad speciale Mandatum Nobilis Magistratus Gedanensis Attestor J. E. Ferber. Secretarius. Inicjał tekstu figuralny, pismo: antykwa z dod. kursywy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 24.
Dodatkowe:
Ferber Jan Ernest (zm. 1757), sekr. i archiwariusz Rady Miejskiej Gdańska, ławnik i rajca. Załuski Marcin, h. Junosza (poł. XVIII w.), bp sufragan płocki, sekr. w. kor.
Całość:
Stanisław Leszczyński, król polski.
[Uniwersał ochrony wszystkich dóbr do Gdańska należących].
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
folio, k. 1 (zadrukowana jednostronnie).

Druk: po 18 XII 1733 r.
[Nagł.:] Stanisław Pierwszy, z Łaski Bozey Krol Polski, Wielki Xiążę Litewski [...].
[Inc.:] Wszem w obec [...] komu o tym wiedziec nalezy, osobliwie [...] Regimentarzom, Pułkownikom, [...] Rycerstwu Polskiego y Cudzoziemskiego Narodu, [...] podajemy do wiadomosci, iz Dobra Patrimonialia wszytkie Miasta naszego Gdanska, to iest Stüblau, Jütlandt [...]; [w. 19, expl.:] [...] y wszystkie inne dobra do Miasta naszego Gdanska nalezące, [...] wzięlismy w osobliwą Naszę Protenkcyą y ochronę; [w. 24:] Dan we Gdansku, Dnia 18. Decembr. 1733. Stanisław Krol. (L. S.) X. Marcin Załuski Biskup Dram. Suffr. Płocki Sekr. W koronny Regent Pieczęci Pokojowey J. K. MCi. Uniwersal Ochrony wszystkich Dobr do Miasta naszego Gdanska nalezących. Praemissam hanc Copiam Literarum [...] cum Originali Manu Sigilloqve Sacrae Regiae Majestatis [...] munito, qvod in Archivo Civitatis Gedanensis asservatur, concordare, ad speciale Mandatum Nobilis Magistratus Gedanensis Attestor J. E. Ferber. Secretarius.
Inicjał tekstu figuralny, pismo: antykwa z dod. kursywy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 24.
Ferber Jan Ernest (zm. 1757), sekr. i archiwariusz Rady Miejskiej Gdańska, ławnik i rajca.
Załuski Marcin, h. Junosza (poł. XVIII w.), bp sufragan płocki, sekr. w. kor.