Nazwisko i imię:
Reasumcja.
Tytuł:
Reasumcya Konfederacyi Gieneralney Warszawskiey, Stanow Koronnych y X.X.L. po Szczęsliwey Koronacyi Nayiasnieyszego Krola IMCI Augusta III. W Krakowie Dnia XIX. Mieśiąca Stycznia, Roku Panskiego 1734 [rz.]. w Langforcie pod Gdanskiem, w Drukárni Klingenberga.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Marcin Klingenberg, 1734.
Opis/komentarz:
folio, k. 12 (2 szp.). [K. tyt.:] Reasumcya Konfederacyi Gieneralney Warszawskiey, Stanow Koronnych y X.X.L. po Szczęsliwey Koronacyi Nayiasnieyszego Krola IMCI Augusta III. W Krakowie Dnia XIX. Mieśiąca Stycznia, Roku Panskiego 1734 [rz.]. [winieta figuralna z napisem: Virtutis Praemium] w Langforcie pod Gdanskiem, w Drukárni Klingenberga. [Odwr. k. tyt.:] Die Erneuerung der Warschauischen General-Confoederation derer Stände von der Cron und dem Gross- Hertzogthum Litthauen nach der Glücklichen Crönung des Allerdurchlauchtigsten Königes Augusti III. Zu Cracau den XIX. Februarii, im Jahr des Herrn 1734 [rz.]. [K. F2v, w. 55:] Antoni Łodźia Poninski, Konfederacyi Gieneralney Marszalek [...] Ian Frezer, Burgrabia Krakowski, Konsyliarz y Sekretarz Rzeczypospolitey Zkonfederowaney. Na k. A2r winieta z ozdobników składanych. W tekście niemieckim inicjały gotyckie, pismo: antykwa, fraktura z dod. kursywy; język polski i niemiecki. E. XII 291 ods. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 5.
Dodatkowe:
August III, król polski. Frezer Jan, burgr. krakowski, konsyliarz, sekr. konfederacji gen. Z 1733 r. Poniński Antoni, h. Łodzia (zm. 1744), woj. poznański, marszałek konfederacji gen. z 1733 r.
Całość:
Reasumcja.
Reasumcya Konfederacyi Gieneralney Warszawskiey, Stanow Koronnych y X.X.L. po Szczęsliwey Koronacyi Nayiasnieyszego Krola IMCI Augusta III. W Krakowie Dnia XIX. Mieśiąca Stycznia, Roku Panskiego 1734 [rz.]. w Langforcie pod Gdanskiem, w Drukárni Klingenberga.
Gdańsk, druk. Marcin Klingenberg, 1734.
folio, k. 12 (2 szp.).

[K. tyt.:] Reasumcya Konfederacyi Gieneralney Warszawskiey, Stanow Koronnych y X.X.L. po Szczęsliwey Koronacyi Nayiasnieyszego Krola IMCI Augusta III. W Krakowie Dnia XIX. Mieśiąca Stycznia, Roku Panskiego 1734 [rz.]. [winieta figuralna z napisem: Virtutis Praemium] w Langforcie pod Gdanskiem, w Drukárni Klingenberga.
[Odwr. k. tyt.:] Die Erneuerung der Warschauischen General-Confoederation derer Stände von der Cron und dem Gross- Hertzogthum Litthauen nach der Glücklichen Crönung des Allerdurchlauchtigsten Königes Augusti III. Zu Cracau den XIX. Februarii, im Jahr des Herrn 1734 [rz.]. [K. F2v, w. 55:] Antoni Łodźia Poninski, Konfederacyi Gieneralney Marszalek [...] Ian Frezer, Burgrabia Krakowski, Konsyliarz y Sekretarz Rzeczypospolitey Zkonfederowaney. Na k. A2r winieta z ozdobników składanych. W tekście niemieckim inicjały gotyckie, pismo: antykwa, fraktura z dod. kursywy; język polski i niemiecki.
E. XII 291 ods.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 5.
August III, król polski.
Frezer Jan, burgr. krakowski, konsyliarz, sekr. konfederacji gen. Z 1733 r.
Poniński Antoni, h. Łodzia (zm. 1744), woj. poznański, marszałek konfederacji gen. z 1733 r.