Nazwisko i imię:
Olszowski Andrzej.
Tytuł:
Sermo […] ad sacacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae, Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Die Rede […] die Durchläuchtigste Eleonoram, Princessin zu Ungern und Bohemen Ertz- Hertzogin in Oesterreich zu stifften und zu schlissen Redners und vollmächtigen Abgesandten Gehalten in Wien Den XIII Monats-Tag Decembris, Anno 1669 [rz.]. Auss dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet durch Eliam Constantium von Trewen Schröder genant.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, ok. 1669).
Opis/komentarz:
folio, k. 7. Druk: po 13 XII 1669 r. [K. tyt. v:] Sermo excellentissimi et reverendissimi Domini, Dn. Andreae Olszowski, Episcopi Culmensis et Pomesaniae, Procancellarii Regni Poloniae ad sacram caesar. maiestatem, Pro matrimonio inter sacram regiam maiestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae, Tractando et concludendo, Oratoris, Legati plenipotentiarii, Die XIII. Mens. Decembris 1669 [rz.]. [K. A2r:] Die Rede des Aller-Fürtrefflichsten und Hochwürdigsten Herrn Herrn Andreae Olszowski Bischoffs zu Culm und Pomesanien Unter-Cantzlers des Königreichs Pohlen an Ihre Käyserliche Majestät umb die Heyrath zwischen Ihre Königliche Majestät zu Pohlen und die Durchläuchtigste Eleonoram, Princessin zu Ungern und Bohemen Ertz- Hertzogin in Oesterreich zu stifften und zu schlissen Redners und vollmächtigen Abgesandten Gehalten in Wien Den XIII Monats-Tag Decembris, Anno 1669 [rz.]. Auss dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet durch Eliam Constantium von Trewen Schröder genant. D. [K. D1r:] Sonnet auff das Aller-Glückseeligste Beylager Ihrer Königlichen Majestäten zu Pohlen etc. etc. etc. Gehalten zu Częstochow, Den XVIII. Februarii. Anno 1670 [rz.]. [w. 24:] Auaa unterthänigster Pflicht und erwünscheter Frewde Geschrieben von E.[liam] C.[onstantium] V.[on] T.[rewen] S.[chröder] G.[enannt] D[antiscanum]. Na k. tyt. rodzaj przedmowy w jęz. łacińskim od tłumacza dotyczącej okoliczności wygłoszenia mowy przez biskupa włocławskiego Andrzeja Olszowskiego. Na k. [A2]v inicjał maureskowy, na k. B1r inicjał gotycki. Na końcu tekstu łacińskiego trójkątna winieta z ozdobników składanych, na końcu tekstu niemieckiego z ozdobników żołędziowych. Pismo: antykwa, fraktura z dod. kursywy i szwabachy; język łaciński i niemiecki. W egz. z sygn. Nl 62 4° adl. 44 przestawiona jest k. tyt. i brak k. D1 z sonetem. Por.: S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 58. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 8547 4°. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 62 4° adl. 44.
Dodatkowe:
Eleonora Maria Józefa, królowa, żona Michała Korybuta. Olszowski Andrzej, h. Prus (1621-1677), bp warmiński, podkanclerzy kor., arcybp gnieźnieński. Schröder Eliasz Konstanty von Trewen (1625-1680), sekr. królewski w Gdańsku. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Sermo excellentissimi et reverendissimi ... Andreae Olszowski, episcopi Culmensis ... ad sacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae et ... Eleonoram, Hungariae et Bohemiae principissam, archi- ducissam Austriae tractando et concludendo oratoris, legati pleni potentiarii, die XIII Mens. Decembr. MDCLXIX. [Gdańsk: Dawid Fryderyk Rhete, post 13 XII 1669]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.9806 adl. (NWA 1319,70); informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Die Rede Des Aller-Fürtrefflichsten […]. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet Durch Eliam Constantium von Trewen Schröder genant. Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Signatur: 520/Ol 523.
Całość:
Olszowski Andrzej.
Sermo […] ad sacacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae, Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Die Rede […] die Durchläuchtigste Eleonoram, Princessin zu Ungern und Bohemen Ertz- Hertzogin in Oesterreich zu stifften und zu schlissen Redners und vollmächtigen Abgesandten Gehalten in Wien Den XIII Monats-Tag Decembris, Anno 1669 [rz.]. Auss dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet durch Eliam Constantium von Trewen Schröder genant.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, ok. 1669).
folio, k. 7.

Druk: po 13 XII 1669 r.
[K. tyt. v:] Sermo excellentissimi et reverendissimi Domini, Dn. Andreae Olszowski, Episcopi Culmensis et Pomesaniae, Procancellarii Regni Poloniae ad sacram caesar. maiestatem, Pro matrimonio inter sacram regiam maiestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae, Tractando et concludendo, Oratoris, Legati plenipotentiarii, Die XIII. Mens. Decembris 1669 [rz.].
[K. A2r:] Die Rede des Aller-Fürtrefflichsten und Hochwürdigsten Herrn Herrn Andreae Olszowski Bischoffs zu Culm und Pomesanien Unter-Cantzlers des Königreichs Pohlen an Ihre Käyserliche Majestät umb die Heyrath zwischen Ihre Königliche Majestät zu Pohlen und die Durchläuchtigste Eleonoram, Princessin zu Ungern und Bohemen Ertz- Hertzogin in Oesterreich zu stifften und zu schlissen Redners und vollmächtigen Abgesandten Gehalten in Wien Den XIII Monats-Tag Decembris, Anno 1669 [rz.]. Auss dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet durch Eliam Constantium von Trewen Schröder genant. D.
[K. D1r:] Sonnet auff das Aller-Glückseeligste Beylager Ihrer Königlichen Majestäten zu Pohlen etc. etc. etc. Gehalten zu Częstochow, Den XVIII. Februarii. Anno 1670 [rz.]. [w. 24:] Auaa unterthänigster Pflicht und erwünscheter Frewde Geschrieben von E.[liam] C.[onstantium] V.[on] T.[rewen] S.[chröder] G.[enannt] D[antiscanum].
Na k. tyt. rodzaj przedmowy w jęz. łacińskim od tłumacza dotyczącej okoliczności wygłoszenia mowy przez biskupa włocławskiego Andrzeja Olszowskiego.
Na k. [A2]v inicjał maureskowy, na k. B1r inicjał gotycki. Na końcu tekstu łacińskiego trójkątna winieta z ozdobników składanych, na końcu tekstu niemieckiego z ozdobników żołędziowych. Pismo: antykwa, fraktura z dod. kursywy i szwabachy; język łaciński i niemiecki.
W egz. z sygn. Nl 62 4° adl. 44 przestawiona jest k. tyt. i brak k. D1 z sonetem.
Por.: S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 58.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 8547 4°.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 62 4° adl. 44.
Eleonora Maria Józefa, królowa, żona Michała Korybuta.
Olszowski Andrzej, h. Prus (1621-1677), bp warmiński, podkanclerzy kor., arcybp gnieźnieński.
Schröder Eliasz Konstanty von Trewen (1625-1680), sekr. królewski w Gdańsku.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Sermo excellentissimi et reverendissimi ... Andreae Olszowski, episcopi Culmensis ... ad sacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae et ... Eleonoram, Hungariae et Bohemiae principissam, archi- ducissam Austriae tractando et concludendo oratoris, legati pleni potentiarii, die XIII Mens. Decembr. MDCLXIX. [Gdańsk: Dawid Fryderyk Rhete, post 13 XII 1669]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.9806 adl. (NWA 1319,70); informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Die Rede Des Aller-Fürtrefflichsten […]. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet Durch Eliam Constantium von Trewen Schröder genant. Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Signatur: 520/Ol 523.