Nazwisko i imię:
Olszowski Andrzej.
Tytuł:
Sermo […] ad sacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1669).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Dokładnie: k. 4, b. sygn.; druk: po 13 XII 1669 r. [K. tyt.:] Sermo excellentissimi et reverendissimi Domini, Dn. Andreae Olszowski, Episcopi Culmensis et Pomesaniae, Procancellarii Regni Poloniae, ad sacram caesar. majestatem. Pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Na końcu ozdobnik z dwu żołędzi z kółkiem w nawiasie, pismo: antykwa, nieco kursywy. E. XXIII 344 nie notuje tego wydania. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 58. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 6. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 19 8° adl. 9. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 31.
Dodatkowe:
Eleonora Maria Józefa, królowa, żona Michała Korybuta. Ferdynand III Habsburg, ces. rzymski narodu niem. Olszowski Andrzej, h. Prus (1621-1677), bp warmiński, podkanclerzy kor., arcybp gnieźnieński. [NUKAT:] (Por.) Olszowski Andrzej, Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski [...] Ad Sac[ram] Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac[ram] Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hvngariae et Bohemiae Principissam, Archidvcissam Austriae, etc, tractando, et concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii, Die XIII. Decembris, M. DC. LXIX., [S. l. : s. n., 1669]; [4] k., sygn. A4 ; 4°. Oprawa 17184 I. E. XV-XVIII nie notuje. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum; informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://www.nukat.edu.pl/ [KVK:] (Por.) Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski, ... Ad Sac: Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac: Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hungariae Et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae, etc. Tractando, etc. concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii: Die XIII. Decembris, M.DC.LXIX. Viennae Austriae: Cosmerovius, 1669; [4] Bl.; 4°. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Signatur: Go Kapsel 3 (20). Schlüsselseiten des Titels – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:311003U
Całość:
Olszowski Andrzej.
Sermo […] ad sacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.].
B. m., b. r. (ok. 1669).
w 4ce, k. 4.

Dokładnie: k. 4, b. sygn.; druk: po 13 XII 1669 r.
[K. tyt.:] Sermo excellentissimi et reverendissimi Domini, Dn. Andreae Olszowski, Episcopi Culmensis et Pomesaniae, Procancellarii Regni Poloniae, ad sacram caesar. majestatem. Pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.].
Na końcu ozdobnik z dwu żołędzi z kółkiem w nawiasie, pismo: antykwa, nieco kursywy.
E. XXIII 344 nie notuje tego wydania.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 58.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 6.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 19 8° adl. 9.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 31.
Eleonora Maria Józefa, królowa, żona Michała Korybuta.
Ferdynand III Habsburg, ces. rzymski narodu niem.
Olszowski Andrzej, h. Prus (1621-1677), bp warmiński, podkanclerzy kor., arcybp gnieźnieński.
[NUKAT:] (Por.) Olszowski Andrzej, Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski [...] Ad Sac[ram] Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac[ram] Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hvngariae et Bohemiae Principissam, Archidvcissam Austriae, etc, tractando, et concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii, Die XIII. Decembris, M. DC. LXIX., [S. l. : s. n., 1669]; [4] k., sygn. A4 ; 4°. Oprawa 17184 I. E. XV-XVIII nie notuje. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum; informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://www.nukat.edu.pl/
[KVK:] (Por.) Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski, ... Ad Sac: Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac: Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hungariae Et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae, etc. Tractando, etc. concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii: Die XIII. Decembris, M.DC.LXIX. Viennae Austriae: Cosmerovius, 1669; [4] Bl.; 4°. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Signatur: Go Kapsel 3 (20). Schlüsselseiten des Titels – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:311003U