Nazwisko i imię:
Felngibelius Balthasar (Fellgibel Balthasar).
Tytuł:
Naenia beatis manibus Dn. Thomae Roti Dirschav, Gymnasij Elbingensium Rectoris, viri ut orthodoxa pietate, linguis, moribusque clarissimi: ita studio informandae juventutis indefessi in coelum 8. Idu Aprilis h.p. 3. placidè eheu non sine lacrym. à Christo evocati. Gratiae amorisque ergò die exequiarum consecrata à [...] conrectore. [Gdańsk, 1596].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, 1596).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. K. tyt. w ramce z ozdobników jak współcześnie u Jakuba Rodego. Na s. ost. krótki wiersz łac. Memoriae D. Thomae Roti. nap. Daniel Asaricus Gymn. Dantisc. collega. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.453 adl.
Całość:
Felngibelius Balthasar (Fellgibel Balthasar).
Naenia beatis manibus Dn. Thomae Roti Dirschav, Gymnasij Elbingensium Rectoris, viri ut orthodoxa pietate, linguis, moribusque clarissimi: ita studio informandae juventutis indefessi in coelum 8. Idu Aprilis h.p. 3. placidè eheu non sine lacrym. à Christo evocati. Gratiae amorisque ergò die exequiarum consecrata à [...] conrectore. [Gdańsk, 1596].
B. m., b. r. (Gdańsk, 1596).
w 4ce, k. 4.

K. tyt. w ramce z ozdobników jak współcześnie u Jakuba Rodego. Na s. ost. krótki wiersz łac. Memoriae D. Thomae Roti. nap. Daniel Asaricus Gymn. Dantisc. collega.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.453 adl.