Nazwisko i imię:
Hoppe Joannes.
Tytuł:
Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi, iurium doctoris consultissimi, ac Gedanensis Ciuitatis Syndici. Recitata in Academia Regiomontana, Anno Domini 1546. Mense Nouemb. Quo diem suum obijt. Autore M. Ioanne Hoppio, Budissensi. Anno 1548 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk, druk. Franciszek Rhode?), 1548.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 19. [K. tyt.:] Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi, iurium doctoris consultissimi, ac Gedanensis Ciuitatis Syndici. Recitata in Academia Regiomontana, Anno Domini 1.5.46. Mense Nouemb. Quo diem suum obijt. Autore M. Ioanne Hoppio, Budssensi. Anno 1548 [rz.]. Mense Ianuario. Dedykacja: Ioanni à Werden Gedanensis Reipublicae Administratori Primario; Epitaphium, pismo: kursywa z dod. antykwy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 23 8° adl. 6.
Dodatkowe:
Hoppe Jan (1520-1565), prof. w Królewcu, rektor gimn. chełmińskiego i gdańskiego. Lagus (Hase) Konrad (1500-1546), syndyk m. Gdańska. Werden Jan von (zm. 1554), burmistrz m. Gdańska. [KVK:] (Por.) Joh. Hoppius, Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi…, [Königsberg:] 1548; [20] Bl. Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Signatur: 8 Hist.lit.V,71/4(5). Por.: Ioannes Hoppius, Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi..., Regiomontium [Königsberg:] excudebat Ioannes Weinreich, I 1548; [20] f., 8° (Колекція палеотипів). Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.; informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_rkpu/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RKPU&P21DBN=RKPU&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P03=K=&2_S21STR=OBITU
Całość:
Hoppe Joannes.
Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi, iurium doctoris consultissimi, ac Gedanensis Ciuitatis Syndici. Recitata in Academia Regiomontana, Anno Domini 1546. Mense Nouemb. Quo diem suum obijt. Autore M. Ioanne Hoppio, Budissensi. Anno 1548 [rz.].
B. m. (Gdańsk, druk. Franciszek Rhode?), 1548.
w 8ce, k. 19.

[K. tyt.:] Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi, iurium doctoris consultissimi, ac Gedanensis Ciuitatis Syndici. Recitata in Academia Regiomontana, Anno Domini 1.5.46. Mense Nouemb. Quo diem suum obijt. Autore M. Ioanne Hoppio, Budssensi. Anno 1548 [rz.]. Mense Ianuario.
Dedykacja: Ioanni à Werden Gedanensis Reipublicae Administratori Primario; Epitaphium, pismo: kursywa z dod. antykwy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 23 8° adl. 6.
Hoppe Jan (1520-1565), prof. w Królewcu, rektor gimn. chełmińskiego i gdańskiego.
Lagus (Hase) Konrad (1500-1546), syndyk m. Gdańska.
Werden Jan von (zm. 1554), burmistrz m. Gdańska.
[KVK:] (Por.) Joh. Hoppius, Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi…, [Königsberg:] 1548; [20] Bl. Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Signatur: 8 Hist.lit.V,71/4(5).
Por.: Ioannes Hoppius, Oratio funebris de obitu clarissimi viri Cunradi Lagi..., Regiomontium [Königsberg:] excudebat Ioannes Weinreich, I 1548; [20] f., 8° (Колекція палеотипів). Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.; informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_rkpu/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RKPU&P21DBN=RKPU&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P03=K=&2_S21STR=OBITU