Nazwisko i imię:
Reglement (Regulament).
Tytuł:
Reglement für die Feldmesser der Provinz Neu-Ostpreussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Regulament dla geometrow w prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 6. [Na końcu:] (Gegeben Berlin, den 3ten September 1798. Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpis:] v. Schrotter). [Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 3go Września 1798. Na Nayłaskawszy Jkmść Specyalny Rozkaz. [Podpis:] de Schrotter). Na s. 3 pod początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie z berłem i mieczem w jednej łapie, a tarczą z literami FWR pod koroną w drugiej; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224981 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 3 IX 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 727. [FBC:] Tekst edycji (Reglement…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224981 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39859/_index.djvu
Całość:
Reglement (Regulament).
Reglement für die Feldmesser der Provinz Neu-Ostpreussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Regulament dla geometrow w prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
folio, k. 6.

[Na końcu:] (Gegeben Berlin, den 3ten September 1798. Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpis:] v. Schrotter).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 3go Września 1798. Na Nayłaskawszy Jkmść Specyalny Rozkaz. [Podpis:] de Schrotter). Na s. 3 pod początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie z berłem i mieczem w jednej łapie, a tarczą z literami FWR pod koroną w drugiej; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224981 III.
Rok wydania: po 3 IX 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 727.
[FBC:] Tekst edycji (Reglement…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224981 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39859/_index.djvu