Nazwisko i imię:
Publicandum.
Tytuł:
Publicandum względem ustanowienia Rycerskich Powiatowych Justicyaryatow w Powiecie Jnowrocławskim. Publicandum wegen des im Jnowraclawschen Creyse etablirten Adelichen Creyss-Justitiariats.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1783).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Na końcu:] (Dano w Bydgoszczy dnia 3. Kwietnia 1783. Jego K. Mci do Sądów Zadwornych w Zachodnich Prusiech ustanowieni Prezident y Konsyliarze). [Na końcu:] (Signatum Bromberg den 3. April 1783. Sr. Königlichen Majestätt von Preussen zu Dero West-preussischem Hof-Gericht verordnete Präsident und Räthe. [Podpis:] v. Kleist). Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą, po prawej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą; s. 4 nie zadrukowana. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235220 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 3 IV 1783. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 334. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1783. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235220 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39866/_index.djvu
Całość:
Publicandum.
Publicandum względem ustanowienia Rycerskich Powiatowych Justicyaryatow w Powiecie Jnowrocławskim. Publicandum wegen des im Jnowraclawschen Creyse etablirten Adelichen Creyss-Justitiariats.
B. m., b. r. (1783).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy.
[Na końcu:] (Dano w Bydgoszczy dnia 3. Kwietnia 1783. Jego K. Mci do Sądów Zadwornych w Zachodnich Prusiech ustanowieni Prezident y Konsyliarze).
[Na końcu:] (Signatum Bromberg den 3. April 1783. Sr. Königlichen Majestätt von Preussen zu Dero West-preussischem Hof-Gericht verordnete Präsident und Räthe. [Podpis:] v. Kleist).
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą, po prawej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą; s. 4 nie zadrukowana.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235220 III.
Rok wydania: po 3 IV 1783.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 334.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1783. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235220 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39866/_index.djvu