Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum wegen des fernern Betriebes der Landschlaechterey in Neu-Ostpreussen. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrucker. Obwieszczenie dalszego bawienia się rzezią po Wsiach w Prussiech Nowo-Wschodnich tyczące się. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu:] (Signatum Berlin, den 19ten Februar 1798. Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpis:] v. Schrotter). [Na końcu:] (Signatum W Berlinie, d. 19. Lutego 1798. Za Specyalnym Jkmći Rozkazem. [Podpis:] de Schrötter). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225000 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 19 II 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 706. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225000 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39871/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum wegen des fernern Betriebes der Landschlaechterey in Neu-Ostpreussen. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrucker.
Obwieszczenie dalszego bawienia się rzezią po Wsiach w Prussiech Nowo-Wschodnich tyczące się. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
folio, k. 4.

[Na końcu:] (Signatum Berlin, den 19ten Februar 1798. Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpis:] v. Schrotter).
[Na końcu:] (Signatum W Berlinie, d. 19. Lutego 1798. Za Specyalnym Jkmći Rozkazem. [Podpis:] de Schrötter). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225000 III.
Rok wydania: po 19 II 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 706.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225000 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39871/_index.djvu