Nazwisko i imię:
Publicandum (Publikacja).
Tytuł:
Publicandum gegen den Kindermord, und gegen die Verheimlichung der Schwangerschaft und Niederkunft. Gedrukt in der Königl. Educat. Commissions Buchdrukkerey in Warschau. Publikacya względem dziecioboystwa y zataienia Brzemienności y Połogu. w Warszawie w Drukarni J.K. Mości Kommissyi Edukacyiney.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Komisji Edukacji Narodowej, (1800).
Opis/komentarz:
folio, s. 8. [Na końcu:] (Warschau den 4ten April 1800. Königl. Südpreussische Regierung). [Na końcu:] (W Warszawie d. 4. Kwietnia 1800. J.K. Mości Prus Południowych Regencya). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł z girlandami kwiatów i liści w dziobie i na skrzydłach oraz wokół tarczy okrągłej z literami pod koroną FWR; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235072 III.
Dodatkowe:
Data wydania: po 4 IV 1800. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1800. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235072 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39883/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Publikacja).
Publicandum gegen den Kindermord, und gegen die Verheimlichung der Schwangerschaft und Niederkunft. Gedrukt in der Königl. Educat. Commissions Buchdrukkerey in Warschau. Publikacya względem dziecioboystwa y zataienia Brzemienności y Połogu. w Warszawie w Drukarni J.K. Mości Kommissyi Edukacyiney.
Warszawa, druk. Komisji Edukacji Narodowej, (1800).
folio, s. 8.

[Na końcu:] (Warschau den 4ten April 1800. Königl. Südpreussische Regierung).
[Na końcu:] (W Warszawie d. 4. Kwietnia 1800. J.K. Mości Prus Południowych Regencya).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł z girlandami kwiatów i liści w dziobie i na skrzydłach oraz wokół tarczy okrągłej z literami pod koroną FWR; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235072 III.
Data wydania: po 4 IV 1800.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1800. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235072 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39883/_index.djvu