Nazwisko i imię:
Korona (Złota).
Tytuł:
Złota Korona Drogiemi Nabożeństwá Kátolickiego kleynotámi Ták dawnemi, iáko y teraz nowo Obszernie z różnych Xiąg Kátolickich Zebranemi aukcyonowana, Gorliwym w Nabożeństwie Sercom zgotowana. Z pozwoleniem Zwierzchności nie raz przedrukowana. w Wilnie Sumptem Typographii J.K.M. Akade: Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1741.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 827, 4 nlb. Strona tytułowa w ramce z 3 rodzajów ozdobników – na zewnątrz żołędzie; ornament wewnętrzny złożony w 2 linie stanowi zarazem linię z ozdobników w tytule pomiędzy słowami: Przedrukowana. w Wilnie. Strona 2 nlb. również w ramce z 3 ozdobników, z których powtarza się zewnętrzny ornament z żołędzi; w środku drzeworyt z Matką Boską. Strona 3 nlb. w ramce z jednego rzędu innych ozdobników. Strona 5 nlb. u góry mały ozdobnik z krzyżykiem pośrodku. Na s. 1 nad początkiem tekstu drzeworyt: ornament z liści, pośrodku owal z literami IHS. Na s. 827 na końcu tekstu drzeworyt: aniołki grające na trąbach, trytony, w środku owal z wazą z kwiatami i gołąbkami; u dołu 3 żołędzie. Na s. 1 nlb. Regestru drzeworyt: ornament z liści, w środku tiara papieska i klucze. Na s. 4 nlb. Regestru u dołu linia ozdobna z tych samych elementów co na karcie tytułowej, złożonych odwrotnie z napisem wewnątrz: Na większą Bogu Cześć y Chwałę. Estreicher w t. 20 s. 96 cytuje wydanie z 1720 roku w Bibliotece Jagiellońskiej bez karty tytułowej i końca. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 227152 I.
Dodatkowe:
[KVK:] Złota korona. Drogiemi nabożeństwá katolickiego kleynotámi…, Wilno 1741. Russische Staatsbibliothek, Location [ФБ Осн. хран.] МК.
Całość:
Korona (Złota).
Złota Korona Drogiemi Nabożeństwá Kátolickiego kleynotámi Ták dawnemi, iáko y teraz nowo Obszernie z różnych Xiąg Kátolickich Zebranemi aukcyonowana, Gorliwym w Nabożeństwie Sercom zgotowana. Z pozwoleniem Zwierzchności nie raz przedrukowana. w Wilnie Sumptem Typographii J.K.M. Akade: Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1741.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.
w 4ce, k. 4, s. 827, 4 nlb.

Strona tytułowa w ramce z 3 rodzajów ozdobników – na zewnątrz żołędzie; ornament wewnętrzny złożony w 2 linie stanowi zarazem linię z ozdobników w tytule pomiędzy słowami: Przedrukowana. w Wilnie. Strona 2 nlb. również w ramce z 3 ozdobników, z których powtarza się zewnętrzny ornament z żołędzi; w środku drzeworyt z Matką Boską. Strona 3 nlb. w ramce z jednego rzędu innych ozdobników. Strona 5 nlb. u góry mały ozdobnik z krzyżykiem pośrodku. Na s. 1 nad początkiem tekstu drzeworyt: ornament z liści, pośrodku owal z literami IHS. Na s. 827 na końcu tekstu drzeworyt: aniołki grające na trąbach, trytony, w środku owal z wazą z kwiatami i gołąbkami; u dołu 3 żołędzie. Na s. 1 nlb. Regestru drzeworyt: ornament z liści, w środku tiara papieska i klucze. Na s. 4 nlb. Regestru u dołu linia ozdobna z tych samych elementów co na karcie tytułowej, złożonych odwrotnie z napisem wewnątrz: Na większą Bogu Cześć y Chwałę.
Estreicher w t. 20 s. 96 cytuje wydanie z 1720 roku w Bibliotece Jagiellońskiej bez karty tytułowej i końca.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 227152 I.
[KVK:] Złota korona. Drogiemi nabożeństwá katolickiego kleynotámi…, Wilno 1741. Russische Staatsbibliothek, Location [ФБ Осн. хран.] МК.