Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Tytuł:
Publikandum wegen der immediaten Beschwerde-Führungen. De Dato Berlin, den 21sten May, 1799. Oznaymienie ze strony Skarg prosto do Krola JMci wnoszących się. Dan w Berlinie dnia 21go Miesiąca Maia Roku 1799. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreussl. privilegirten Kanterschen Hofbuchdruckerey.
Miejsce i rok wydania:
Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1799).
Opis/komentarz:
folio, s. 8. [Na końcu podpis:] (Friedrich Wilhelm). [Na końcu podpis:] (Fryderyk Wilhelm). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt ozdobny z liści, kwiatów i wstęg. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235177 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 21 V 1799. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 751 [b]. [FBC:] Tekst edycji (Publikandum wegen der immediaten…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235177 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39947/_index.djvu [KVK:] Online-Ausg. Publikandum wegen der immediaten…, Berlin 1799. Bayerische Staatsbibliothek München, Signatur: Signatur: Franconica 8#Beibd.26 – http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10730172.html Por. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Publikandum wegen der immediaten Beschwerfuehrungen. De Dato Berlin, den 21 May 1799. Breslau: gedruckt bey Wilhelm Gottlieb Korn, [post 21 V 1799]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1246 adl. (NWA 1819,675); Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.3.6280 (NWA 1802,397); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Publikandum wegen der immediaten Beschwerde-Führungen. De Dato Berlin, den 21sten May, 1799. Oznaymienie ze strony Skarg prosto do Krola JMci wnoszących się. Dan w Berlinie dnia 21go Miesiąca Maia Roku 1799. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreussl. privilegirten Kanterschen Hofbuchdruckerey.
Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1799).
folio, s. 8.

[Na końcu podpis:] (Friedrich Wilhelm).
[Na końcu podpis:] (Fryderyk Wilhelm).
Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt ozdobny z liści, kwiatów i wstęg. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235177 III.
Rok wydania: po 21 V 1799.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 751 [b].
[FBC:] Tekst edycji (Publikandum wegen der immediaten…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235177 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39947/_index.djvu
[KVK:] Online-Ausg. Publikandum wegen der immediaten…, Berlin 1799. Bayerische Staatsbibliothek München, Signatur: Signatur: Franconica 8#Beibd.26 – http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10730172.html
Por. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Publikandum wegen der immediaten Beschwerfuehrungen. De Dato Berlin, den 21 May 1799. Breslau: gedruckt bey Wilhelm Gottlieb Korn, [post 21 V 1799]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1246 adl. (NWA 1819,675); Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.3.6280 (NWA 1802,397); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21