Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Reglement wegen Vertheilung der Geschäfte zwischen den Neuostpreussischen Landes- Collegiis. Regulament dyspartamentu czynności pomiędzy dykasteryami kraiowymi Nowo-Wschodnich Pruss. w Białymstoku, z Drukarni Jan Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
Opis/komentarz:
folio, s. 30, 2 nlb. [Na końcu:] (Berlin, den 3ten Marz 1797.) [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. v. Goldbeck. v. Schrotter). [Na końcu:] (w Berlinie, dnia 3go Marca 1797 Roku). [Podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. de Golbeck. de Schroetter). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie z berłem i mieczem w łapach; s. 2 nie zadrukowana, s. 31-32 nie liczbowane i nie zadrukowane. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224955 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 3 III 1797. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 647. [FBC:] Tekst edycji (Reglement wegen Vertheilung…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224955 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39935/_index.djvu
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Reglement wegen Vertheilung der Geschäfte zwischen den Neuostpreussischen Landes- Collegiis. Regulament dyspartamentu czynności pomiędzy dykasteryami kraiowymi Nowo-Wschodnich Pruss. w Białymstoku, z Drukarni Jan Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
folio, s. 30, 2 nlb.

[Na końcu:] (Berlin, den 3ten Marz 1797.) [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. v. Goldbeck. v. Schrotter).
[Na końcu:] (w Berlinie, dnia 3go Marca 1797 Roku). [Podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. de Golbeck. de Schroetter).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie z berłem i mieczem w łapach; s. 2 nie zadrukowana, s. 31-32 nie liczbowane i nie zadrukowane. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224955 III.
Rok wydania: po 3 III 1797.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 647.
[FBC:] Tekst edycji (Reglement wegen Vertheilung…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224955 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39935/_index.djvu