Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Reglement wegen Erörterung und Beylegung der vielen in Südpreussen obwaltenden Grenz-Streitigkeiten. De Dato Berlin, den 6. August 1796. Urządzenie względem roztrząśnienia i uspokoienia licznych w Prusiech Południowych zachodzących granicznych sporow. Wydany w Berlinie, dnia 6. Sierpnia 1796 Roku. Drukiem Dekera i Kompanii w Poznaniu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1796).
Opis/komentarz:
folio, s. 36. [Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. Graf von Hoym. von Goldbeck). [Na końcu podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. Hrabia de Hoym. de Goldbeck). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: ornament rokokowy trzyczłonowy; nad częścią środkową korona ponad poduszką z berłem i mieczem owiniętym w laur, z boku orzeł w koronie; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach w kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej tekst w języku polskim drukowany antykwą. Estreicher w t. 32 s. 77 pod hasłem „Urządzenie” opisuje inne wydanie o tej samej dacie, opisane tylko w języku polskim – z wtrąceniem w nawiasie określenia „(Südpreussen)” po słowach: „w Prussiech-południowych” – o tym samym formacie, jednak bez podania ilości stron, z wymienieniem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224958 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 6 VIII 1796. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 603. [FBC:] Tekst edycji (Reglement wegen Erörterung…, 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224958 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39934/_index.djvu [KVK:] Online-Ausg. Reglement wegen Erörterung…, 1796. SBB-PK Berlin, Signatur: 28 in:4" Gu 4590 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN629636737
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Reglement wegen Erörterung und Beylegung der vielen in Südpreussen obwaltenden Grenz-Streitigkeiten. De Dato Berlin, den 6. August 1796. Urządzenie względem roztrząśnienia i uspokoienia licznych w Prusiech Południowych zachodzących granicznych sporow. Wydany w Berlinie, dnia 6. Sierpnia 1796 Roku. Drukiem Dekera i Kompanii w Poznaniu.
Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1796).
folio, s. 36.

[Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. Graf von Hoym. von Goldbeck).
[Na końcu podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. Hrabia de Hoym. de Goldbeck).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: ornament rokokowy trzyczłonowy; nad częścią środkową korona ponad poduszką z berłem i mieczem owiniętym w laur, z boku orzeł w koronie; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach w kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej tekst w języku polskim drukowany antykwą.
Estreicher w t. 32 s. 77 pod hasłem „Urządzenie” opisuje inne wydanie o tej samej dacie, opisane tylko w języku polskim – z wtrąceniem w nawiasie określenia „(Südpreussen)” po słowach: „w Prussiech-południowych” – o tym samym formacie, jednak bez podania ilości stron, z wymienieniem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224958 III.
Rok wydania: po 6 VIII 1796.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 603.
[FBC:] Tekst edycji (Reglement wegen Erörterung…, 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224958 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39934/_index.djvu
[KVK:] Online-Ausg. Reglement wegen Erörterung…, 1796. SBB-PK Berlin, Signatur: 28 in:4" Gu 4590 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN629636737