Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Publikandum wegen Conservation der Gutsbesitzer in Südpreussen gegen die übereilten Aufkündigungen ihrer Gläubiger. D.D. Berlin, den 12ten August 1795. Obwieszczenie względem zachowania posiadaczow dobr w Prusach Południowych przeciw nagłemu wypowiedzeniu Summ przez Wierzycielów. D.D. w Berlinie dnia 12go Sierpnia 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. von Golbeck). [Na końcu podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. de Goldbeck). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224949 III, 235037 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 12 VIII 1795. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 528. [FBC:] Tekst edycji (Publikandum wegen Conservation…, 1795. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224949 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39933/_index.djvu
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Publikandum wegen Conservation der Gutsbesitzer in Südpreussen gegen die übereilten Aufkündigungen ihrer Gläubiger. D.D. Berlin, den 12ten August 1795. Obwieszczenie względem zachowania posiadaczow dobr w Prusach Południowych przeciw nagłemu wypowiedzeniu Summ przez Wierzycielów. D.D. w Berlinie dnia 12go Sierpnia 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel.
Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).
folio, k. 4.

[Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. von Golbeck).
[Na końcu podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. de Goldbeck).
Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224949 III, 235037 III.
Rok wydania: po 12 VIII 1795.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 528.
[FBC:] Tekst edycji (Publikandum wegen Conservation…, 1795. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224949 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39933/_index.djvu