Nazwisko i imię:
La Vallière Louise Françoise de.
Tytuł:
Reflexia o miłosierdziu Boskim. Od iedney Dámy pokutuiącey po Francusku nápisane, przez pewnego Kápłána ná Polski ięzyk pod czas Seymu w Warszawie Roku 1683 przetłumaczone. W Drukarni OO. Scholarum Piarum, 1683.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1683.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 95. Tłumaczył Andrzej Chryzostom Załuski. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 243.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 4471.
Całość:
La Vallière Louise Françoise de.
Reflexia o miłosierdziu Boskim. Od iedney Dámy pokutuiącey po Francusku nápisane, przez pewnego Kápłána ná Polski ięzyk pod czas Seymu w Warszawie Roku 1683 przetłumaczone. W Drukarni OO. Scholarum Piarum, 1683.
Warszawa, druk. Pijarów, 1683.
w 12ce, k. 95.

Tłumaczył Andrzej Chryzostom Załuski.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 243.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 4471.