Nazwisko i imię:
Knapiusz Grzegorz.
Tytuł:
Synonyma Seu Dictionarium Polono-Latinum in gratiam et usum Studiosae Juventutis Polonae. Ex Thesauro Gregorii Cnapii Societatis Iesv. Collectum et recusum Calissii Typis Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, (przed 1727?).
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 434. Źródło: Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI – XVIII w. Opis egz. dostępny [10.10.2011] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75/
Lokalizacja:
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 9 Ey 2 (tu rok wydania ustalony mylnie: 1756).
Dodatkowe:
(Por.) [KVK:] Synonyma seu dictionarium Polono-Latinum In gratiam et usum Studiosae Iuventutis Polonae […], Lublini, Collegii Soc. Jesu, 1722; [1] Bl., 434 S. Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, Signatur: 0001/8 Philol. 1384. Synonyma seu dictionarium polono Latinum. In gratiám et usum studiosa iuventutis polonae […], Lwów: typ. Col. Soc. Jesu 1729; [2], 448 с. (Тит. л. в рамке наборного орнамента). Russische Staatsbibliothek, System number [004287573].
Całość:
Knapiusz Grzegorz.
Synonyma Seu Dictionarium Polono-Latinum in gratiam et usum Studiosae Juventutis Polonae. Ex Thesauro Gregorii Cnapii Societatis Iesv. Collectum et recusum Calissii Typis Societatis Jesu.
Kalisz, druk. Jezuitów, (przed 1727?).
w 8ce, s. 434.

Źródło: Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI – XVIII w. Opis egz. dostępny [10.10.2011] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75/
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 9 Ey 2 (tu rok wydania ustalony mylnie: 1756).
(Por.) [KVK:] Synonyma seu dictionarium Polono-Latinum In gratiam et usum Studiosae Iuventutis Polonae […], Lublini, Collegii Soc. Jesu, 1722; [1] Bl., 434 S. Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, Signatur: 0001/8 Philol. 1384. Synonyma seu dictionarium polono Latinum. In gratiám et usum studiosa iuventutis polonae […], Lwów: typ. Col. Soc. Jesu 1729; [2], 448 с. (Тит. л. в рамке наборного орнамента). Russische Staatsbibliothek, System number [004287573].