Nazwisko i imię:
Jagodyński Stanisław Serafin.
Tytuł:
Piesni Katholickie nowo reformowáne. Y Z Polskich ná Łáćińskie, á z Łáćińskich ná Polskie przełożone, niektore też nowo złożone. Cantiones Catholicae, nunc recens reformatae, Et ex Polonicis Latinae, ex Latinis Polonicae factae, nonnullae nouiter compositae. Opera S.S.I. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Franciszká Cezarego, I.K.M.I.M.X. Biskupá Krákowskiego Xiążęćiá Siewierskiego, tákże Przesławney Akádemiey Krákowskiey Typogr. Roku Páńskiego 1695.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary mł., 1695.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 173, [3]. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 173.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 17765. Biblioteka Jagiellońska.
Dodatkowe:
Estr. XVIII, s. 384 mylnie: s. 103, 173. Jagodyński Stanisław Serafin (ca 1590-ca 1644). [NUKAT:] Piesni Katholickie nowo reformowane Y Z Polskich na Łacińskie, a z Łacińskich na Polskie przełożone, niektore też nowo złożone. Cantiones Catholicae, nunc recens reformatae […]. W Krakowie: w Drukarni Franciszka Cezarego [...], 1695. Autor podpis. krypt. Tyt. w ozdobnej ramce typogr. Błędy w paginacji. Tekst równolegle w j. pol. i łac. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, sygn.: BJ St. Dr. 585587 I, BJ St. Dr. 585589 I oraz BJ Cam. F. XI. 46; Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn.: Sd.713.2366; informacje dostępne [10.03.2012] w Internecie – http://www.nukat.edu.pl/cgi-bin/
Całość:
Jagodyński Stanisław Serafin.
Piesni Katholickie nowo reformowáne. Y Z Polskich ná Łáćińskie, á z Łáćińskich ná Polskie przełożone, niektore też nowo złożone. Cantiones Catholicae, nunc recens reformatae, Et ex Polonicis Latinae, ex Latinis Polonicae factae, nonnullae nouiter compositae. Opera S.S.I. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Franciszká Cezarego, I.K.M.I.M.X. Biskupá Krákowskiego Xiążęćiá Siewierskiego, tákże Przesławney Akádemiey Krákowskiey Typogr. Roku Páńskiego 1695.
Kraków, druk. Franciszek Cezary mł., 1695.
w 4ce, k. 2, s. 173, [3].

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 173.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 17765.
Biblioteka Jagiellońska.
Estr. XVIII, s. 384 mylnie: s. 103, 173.
Jagodyński Stanisław Serafin (ca 1590-ca 1644).
[NUKAT:] Piesni Katholickie nowo reformowane Y Z Polskich na Łacińskie, a z Łacińskich na Polskie przełożone, niektore też nowo złożone. Cantiones Catholicae, nunc recens reformatae […]. W Krakowie: w Drukarni Franciszka Cezarego [...], 1695. Autor podpis. krypt. Tyt. w ozdobnej ramce typogr. Błędy w paginacji. Tekst równolegle w j. pol. i łac. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, sygn.: BJ St. Dr. 585587 I, BJ St. Dr. 585589 I oraz BJ Cam. F. XI. 46; Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn.: Sd.713.2366; informacje dostępne [10.03.2012] w Internecie – http://www.nukat.edu.pl/cgi-bin/