Nazwisko i imię:
Tyszkowski Wenanty.
Tytuł:
Zycie Serafickie Bráci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. w Trzeciey Regule opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowánych Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych praktykowane. Teraz zaś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiámi, Odpustámi y krotkiemi Nabożeństwy zalecone y do Druku podane R. 1750. Z pozwoleniem Starszych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1750.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 20, s. 340, 10 nlb. 10 nlb.: Katalog osob zacnych polskich, ktorzy temi czasy przyieli [sic] Trzeci Zakon y Regułę Trzecią S. Franciszka. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 464.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6483.
Całość:
Tyszkowski Wenanty.
Zycie Serafickie Bráci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. w Trzeciey Regule opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowánych Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych praktykowane. Teraz zaś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiámi, Odpustámi y krotkiemi Nabożeństwy zalecone y do Druku podane R. 1750. Z pozwoleniem Starszych.
B. m., 1750.
w 8ce, k. 20, s. 340, 10 nlb.

10 nlb.: Katalog osob zacnych polskich, ktorzy temi czasy przyieli [sic] Trzeci Zakon y Regułę Trzecią S. Franciszka.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 464.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6483.