Nazwisko i imię:
Skutki i moc Krzyża.
Tytuł:
Skutki y moc Krzyza álbo Metala Swiętego Pátriárchy Benedikta. Przy tym, Lekarstwo duchowne, przećiwko chorobom y powietrzu, natymże metalu literami wyráżone. Z błogosławieństwem S. Zácháryászá. Zá dozwoleniem zwierzchnośći duchowney, po roźnych Łáćińskych edicyách, powtornie wydáne polskim ięzykiem. W Wárszáwie w Drukárni Collegium Scholarum Piarum Roku Pánskiego 1699.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1699.
Opis/komentarz:
w 16ce, k. 17. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 413.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6581 adl. 2.
Dodatkowe:
(Por.) [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Skutki y moc krzyża albo metala s. patriarchy Benedikta, w Wilnie: w Drukarni Oycow Franciszkanow, 1678; [18] k., 12. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, sygn.: KUL XVIII 22 adl (Mf. BN 0047782); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
Całość:
Skutki i moc Krzyża.
Skutki y moc Krzyza álbo Metala Swiętego Pátriárchy Benedikta. Przy tym, Lekarstwo duchowne, przećiwko chorobom y powietrzu, natymże metalu literami wyráżone. Z błogosławieństwem S. Zácháryászá. Zá dozwoleniem zwierzchnośći duchowney, po roźnych Łáćińskych edicyách, powtornie wydáne polskim ięzykiem. W Wárszáwie w Drukárni Collegium Scholarum Piarum Roku Pánskiego 1699.
Warszawa, druk. Pijarów, 1699.
w 16ce, k. 17.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 413.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6581 adl. 2.
(Por.) [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Skutki y moc krzyża albo metala s. patriarchy Benedikta, w Wilnie: w Drukarni Oycow Franciszkanow, 1678; [18] k., 12. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, sygn.: KUL XVIII 22 adl (Mf. BN 0047782); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm