Nazwisko i imię:
Skarbnica niebieska.
Tytuł:
Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy iaśniey otwarta przy obrazie Bogarodzice Maryey Panny w Kościele Michała Swiętego w Wilnie Pánien Zakonnych Zakonu Franciszka Swiętego Fundacyi Sapieżyńskiey codziennemi, iawnemi Autentycznemi Cudámi ubogacona. Ku Pociesze duszney wiernych Chrystusowych na Swiat wydána. W Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow Roku Pańskiego 1671.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1671.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 30, tabl. 1. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 405.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 18387.
Dodatkowe:
Estr. XXVIII, s. 132 (niedokładnie).
Całość:
Skarbnica niebieska.
Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy iaśniey otwarta przy obrazie Bogarodzice Maryey Panny w Kościele Michała Swiętego w Wilnie Pánien Zakonnych Zakonu Franciszka Swiętego Fundacyi Sapieżyńskiey codziennemi, iawnemi Autentycznemi Cudámi ubogacona. Ku Pociesze duszney wiernych Chrystusowych na Swiat wydána. W Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow Roku Pańskiego 1671.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1671.
w 4ce, k. 30, tabl. 1.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 405.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 18387.
Estr. XXVIII, s. 132 (niedokładnie).