Nazwisko i imię:
Skarb nowy.
Tytuł:
Skarb nowy, Dotąd niewiádomych łask, y nieznánych dobrodźieystw. Nayswiętszego Serca Jezusowego, W Ro. 1705. Dniá 30. Májá, z wielkiemi y osobliwemi Odpustámi, przez Naywyższego Pásterzá Klemensa XI. nádánemi, Do Krolestwá Polskiego przysłany. Y naypierwey w Kośćiele Wárszáwskim WW. OO. Scholarum Piarum w Káplicy Ukrzyżowanego Páná Jezusa wszystkim wiernym otworzony. Dnia 11. Czerwcá, Roku Páńskiego 1706, Po osme, Roku 1726 Przedrukowany. W Warszawie, w Drukarni I.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1726.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 84. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 408.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5575.
Dodatkowe:
(Por.) [KVK:] (Kongregacja najṡwiętszego serca Jezusowego), Skarb nowy dotąd niewiadomycg łask ... nayswiętszego serca Jezusowego. w Warszawie, [1705]. Britischer Verbundkatalog – COPAC. Oxford, Bodleian Library, sign.: Lib.Polon. C 58.
Całość:
Skarb nowy.
Skarb nowy, Dotąd niewiádomych łask, y nieznánych dobrodźieystw. Nayswiętszego Serca Jezusowego, W Ro. 1705. Dniá 30. Májá, z wielkiemi y osobliwemi Odpustámi, przez Naywyższego Pásterzá Klemensa XI. nádánemi, Do Krolestwá Polskiego przysłany. Y naypierwey w Kośćiele Wárszáwskim WW. OO. Scholarum Piarum w Káplicy Ukrzyżowanego Páná Jezusa wszystkim wiernym otworzony. Dnia 11. Czerwcá, Roku Páńskiego 1706, Po osme, Roku 1726 Przedrukowany. W Warszawie, w Drukarni I.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum.
Warszawa, druk. Pijarów, 1726.
w 8ce, k. 84.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 408.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5575.
(Por.) [KVK:] (Kongregacja najṡwiętszego serca Jezusowego), Skarb nowy dotąd niewiadomycg łask ... nayswiętszego serca Jezusowego. w Warszawie, [1705]. Britischer Verbundkatalog – COPAC. Oxford, Bodleian Library, sign.: Lib.Polon. C 58.