Nazwisko i imię:
Palma Blasius.
Tytuł:
Skarb Nieprzebrany Aktow, Abo Cwiczenia Wnętrznego w Cnotách. Przez ktore łácno postępek uczynić możemy w prawdżiwey doskonáłośći. We Włoszech naprzod ználeźiony. Z Włoskiego kráiu, od w. Oycá Błázego Palmy łáćinnikom: Polskiemu potym narodowi, przez iednego Zakonniká pokazany.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków?, druk. Łukasz Kupisz?, 1654?).
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 159. Tytuł nagłówkowy. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 331.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5896 adl. 3.
Dodatkowe:
Estr. IX, s. 759 (niedokładnie).
Całość:
Palma Blasius.
Skarb Nieprzebrany Aktow, Abo Cwiczenia Wnętrznego w Cnotách. Przez ktore łácno postępek uczynić możemy w prawdżiwey doskonáłośći. We Włoszech naprzod ználeźiony. Z Włoskiego kráiu, od w. Oycá Błázego Palmy łáćinnikom: Polskiemu potym narodowi, przez iednego Zakonniká pokazany.
B. m., b. r. (Kraków?, druk. Łukasz Kupisz?, 1654?).
w 12ce, s. 159.

Tytuł nagłówkowy.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 331.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5896 adl. 3.
Estr. IX, s. 759 (niedokładnie).