Nazwisko i imię:
(Maria, Matka Boska).
Tytuł:
Niebo Łask Maryi Dwonastą gwiazd ozdobione: to iest Duchowne Nauki z przyzwoitym Nabożeństwem ná uszanowanie NN. Panny y Matki Boskiey ná dni Swiąt iey káżdego miesiąca w roku przypadaiáiące, wydáne w Wiedniu roku 1730, ná Polski ięzyk przetłumaczone y wydrukowane. W Lublinie, w Drukarni Lubelskiey Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1738.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1738.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 153, [1]. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 301.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5478.
Dodatkowe:
Estr. XXIII, s. 107 (niedokładnie).
Całość:
(Maria, Matka Boska).
Niebo Łask Maryi Dwonastą gwiazd ozdobione: to iest Duchowne Nauki z przyzwoitym Nabożeństwem ná uszanowanie NN. Panny y Matki Boskiey ná dni Swiąt iey káżdego miesiąca w roku przypadaiáiące, wydáne w Wiedniu roku 1730, ná Polski ięzyk przetłumaczone y wydrukowane. W Lublinie, w Drukarni Lubelskiey Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1738.
Lublin, druk. Jezuitów, 1738.
w 8ce, k. 1, s. 153, [1].

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 301.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5478.
Estr. XXIII, s. 107 (niedokładnie).