Nazwisko i imię:
Górka Ludwik.
Tytuł:
Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1700.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 154. Pod dedykacją na s. 3 podpis: L. G. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 114.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5097 adl. 1.
Całość:
Górka Ludwik.
Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu.
Lublin, druk. Jezuitów, 1700.
w 12ce, s. 154.

Pod dedykacją na s. 3 podpis: L. G.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 114.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5097 adl. 1.