Nazwisko i imię:
Gertruda św.
Tytuł:
Niebo ná Ziemi Tyle gwiazdámi, ile Modlitwámi swiatłe Albo Strzeliste, Akty y Affekty s. Gertrudy. Z Niebá pochodzące bo z Niebem czynione pod rospostártymi senátorskiego Orłá skrzydłámi. Jáśnie Wielmożney Jey-Mośći Páni Antonii Sybilli z Komesow De Waldsteyn Sapiezyney Wojewodźiny Wileńskiey ná świátło Polskiego świátá wydane Roku Wćielonego Boga 1724. W Wilnie Druk. Akád. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1724.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 16, s. 428, 10 nlb. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 304.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5262.
Dodatkowe:
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Niebo na ziemi tyle gwiazdami ile modlitwami swiatłe albo Strzeliste akty y affekty s. Gertrvdy [...] pod [...] senatorskiego orła skrzydłami [...] na światło polskiego świata wydane roku [...] 1724. Klasztor ss. Benedyktynek, Żarnowiec Ben., sygn.: 112 adl. 1 (Mf. BN 0082571); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
Całość:
Gertruda św.
Niebo ná Ziemi Tyle gwiazdámi, ile Modlitwámi swiatłe Albo Strzeliste, Akty y Affekty s. Gertrudy. Z Niebá pochodzące bo z Niebem czynione pod rospostártymi senátorskiego Orłá skrzydłámi. Jáśnie Wielmożney Jey-Mośći Páni Antonii Sybilli z Komesow De Waldsteyn Sapiezyney Wojewodźiny Wileńskiey ná świátło Polskiego świátá wydane Roku Wćielonego Boga 1724. W Wilnie Druk. Akád. Soc. Jesu.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1724.
w 8ce, k. 16, s. 428, 10 nlb.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 304.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5262.
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Niebo na ziemi tyle gwiazdami ile modlitwami swiatłe albo Strzeliste akty y affekty s. Gertrvdy [...] pod [...] senatorskiego orła skrzydłami [...] na światło polskiego świata wydane roku [...] 1724. Klasztor ss. Benedyktynek, Żarnowiec Ben., sygn.: 112 adl. 1 (Mf. BN 0082571); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm