Nazwisko i imię:
(Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski; Albertus senior).
Tytuł:
Abschied des Durchläuchtigsten Hochgebornen Fürsten unnd Herrn, Herrn Albrechten des Eltern, Marggraffen zu Brandenburg, in Preussen etc. Hertzogen etc. darnach sich alle unnd jedere jhrer F.G.Fürstenthumbs Pfarherrn unwegerlich halten sollen. Gegeben zu Königssperg den 24.Septembris im 1554. Jar. Gedruckt zu Königsperg in Preussen durch Johann Daubman, Anno 1554.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1554.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Defekt: brak k. A3. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.924 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 12.
Całość:
(Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski; Albertus senior).
Abschied des Durchläuchtigsten Hochgebornen Fürsten unnd Herrn, Herrn Albrechten des Eltern, Marggraffen zu Brandenburg, in Preussen etc. Hertzogen etc. darnach sich alle unnd jedere jhrer F.G.Fürstenthumbs Pfarherrn unwegerlich halten sollen. Gegeben zu Königssperg den 24.Septembris im 1554. Jar. Gedruckt zu Königsperg in Preussen durch Johann Daubman, Anno 1554.
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1554.
w 4ce, k. 6.

Defekt: brak k. A3.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.924 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 12.