Nazwisko i imię:
Actum w Grodnie.
Tytuł:
Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1721).
Opis/komentarz:
folio, k. 8. Tytuł nagłówkowy. – Inc.: My Komisarze tak ex Senatu per Constitutionem Novella lege naznaczeni Ministrowie Status, iako też ex Equesrtri Ordine z Woiewodstw y Powiatow W.X.L. ... – Na końcu tekstu podpis: Adam Krasiński. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 10.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 37.
Całość:
Actum w Grodnie.
Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia.
B. m., b. r. (1721).
folio, k. 8.

Tytuł nagłówkowy. – Inc.: My Komisarze tak ex Senatu per Constitutionem Novella lege naznaczeni Ministrowie Status, iako też ex Equesrtri Ordine z Woiewodstw y Powiatow W.X.L. ... – Na końcu tekstu podpis: Adam Krasiński.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 10.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 37.