Nazwisko i imię:
Actum in Kodeniec.
Tytuł:
Actum In Kodeniec.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1623).
Opis/komentarz:
folio, k. 11. Tytuł nagłówkowy. [Współwyd., tyt. nagł.:] Proces Albo Porządek Dowodow ná znieśienie contentiey, álbo Sporu, ktory wszcżął niegdy Pan Kásper Dębiński Podkomorzy Mielnicki, ożeniwszy się w Wielk. X. Litewsk. y wźiąwszy po Małżonce swey Pánnie Márynie Kopćiownie wielkie máiętnośći w Woiewodztwie Brzesckim leżące, to iest, Horodźiszcże, Rososze, Witulin, Jásionkę, Jábłonkę, Rudźieniec, y insze, y z tymi wszytkiemi máiętnośćiámi małżonki swey wyłámowáć się pocżął z Jurisdikciey Brzesckiey, pierwey do Lubliná, potym do Mielnickie[go] Powiátu, ktore dobrá przedtym bez wszelkiey controuersiey należáły, y należeć máią do Woiewodztwá Brzesckiego. B. m., b. r. (1623). folio, kart 31. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 8.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4373.
Całość:
Actum in Kodeniec.
Actum In Kodeniec.
B. m., b. r. (1623).
folio, k. 11.

Tytuł nagłówkowy.

[Współwyd., tyt. nagł.:] Proces Albo Porządek Dowodow ná znieśienie contentiey, álbo Sporu, ktory wszcżął niegdy Pan Kásper Dębiński Podkomorzy Mielnicki, ożeniwszy się w Wielk. X. Litewsk. y wźiąwszy po Małżonce swey Pánnie Márynie Kopćiownie wielkie máiętnośći w Woiewodztwie Brzesckim leżące, to iest, Horodźiszcże, Rososze, Witulin, Jásionkę, Jábłonkę, Rudźieniec, y insze, y z tymi wszytkiemi máiętnośćiámi małżonki swey wyłámowáć się pocżął z Jurisdikciey Brzesckiey, pierwey do Lubliná, potym do Mielnickie[go] Powiátu, ktore dobrá przedtym bez wszelkiey controuersiey należáły, y należeć máią do Woiewodztwá Brzesckiego. B. m., b. r. (1623). folio, kart 31.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 8.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4373.