Nazwisko i imię:
Actum in Curia Regia Varsaviensi.
Tytuł:
Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
Opis/komentarz:
folio, s. 27. [Tytuł nagłówkowy:] Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Wárszáwą á Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey nalezące, uchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego Tyśiącnego [sic] Sześćsetnego Siedmdźieśiątego Czwartego, Dniá dwudźiestego Mieśiąca Kwietnia. Źródło: K. Budzyk, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, poz. III. 200. О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 208.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 1b.
Dodatkowe:
Estr. XX, s. 18 (pod hasłem: Konfederacja r. 1674, niedokładnie).
Całość:
Actum in Curia Regia Varsaviensi.
Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto.
B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
folio, s. 27.

[Tytuł nagłówkowy:] Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Wárszáwą á Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey nalezące, uchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego Tyśiącnego [sic] Sześćsetnego Siedmdźieśiątego Czwartego, Dniá dwudźiestego Mieśiąca Kwietnia.

Źródło: K. Budzyk, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, poz. III. 200.
О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 208.
Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 1b.
Estr. XX, s. 18 (pod hasłem: Konfederacja r. 1674, niedokładnie).