Nazwisko i imię:
Siebeneycherowa Anna?
Tytuł:
Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa Pana Naszego, z Modlitwami. Potym Rożány Wianek Naświętszey P. Máryey. Przydáne są teraz Modlitwy przy Mszey świętey, do Komuniey, y Litánie. W Kra: Druk: Marć: Filipow. Roku, 1632.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1632.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 64. Owalny drzeworyt – Chrystus niosący krzyż w drodze na Golgotę. Tytuł w ramkach drzeworytowych, tekst w ramkach z ozdobników drukarskich. Karta tyt. oraz tytuł na następnej karcie drukowane czerwono i czarno. K. G2r: Wianek Naswiętszey Panny Maryey. K. N3r: Modlitwy we Mszą. W tekście 31 drzeworytów. Tekst drukowany szwabachą. E. XXVIII, 9-10 wymienia wydania: Kraków 1594, 1604, 1612, Poznań 1714. W tomie XII, 454 wyd. Poznań 1714 figuruje pod hasłem: Bellina (Belina) Michał. Na temat autorstwa przy wydaniu Kraków 1594: Autorstwo Siebenejcherowej nie jest stwierdzone. Opiera się ono na tem, że podpisała ona przedmowę do królowej Katarzyny Rakuszanki w jednym z wydań następnych (1612). Ale w tej przedmowie z r. 1608 ma ona mówić, że „natrafiła na książeczkę od jednej szlachetnej białogłowy napisaną”, co mogłoby świadczyć przeciw jej autorstwu. Mimo to zamieszczam to dziełko pod Siebenejcherową, aż do wyświetlenia tej sprawy. Przy wyd. Poznań 1714 (XXVIII, 10) St. Estreicher pisze: Jest to dziełko, które ojciec mój opisał w tomie XII str. 454 pod Bellina Michał; ale ten był tylko wydawcą nowej edycyi. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Siebeneycherowa Anna?
Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa Pana Naszego, z Modlitwami. Potym Rożány Wianek Naświętszey P. Máryey. Przydáne są teraz Modlitwy przy Mszey świętey, do Komuniey, y Litánie. W Kra: Druk: Marć: Filipow. Roku, 1632.
Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1632.
w 4ce, k. 64.

Owalny drzeworyt – Chrystus niosący krzyż w drodze na Golgotę.
Tytuł w ramkach drzeworytowych, tekst w ramkach z ozdobników drukarskich.
Karta tyt. oraz tytuł na następnej karcie drukowane czerwono i czarno.
K. G2r: Wianek Naswiętszey Panny Maryey. K. N3r: Modlitwy we Mszą. W tekście 31 drzeworytów. Tekst drukowany szwabachą.
E. XXVIII, 9-10 wymienia wydania: Kraków 1594, 1604, 1612, Poznań 1714.
W tomie XII, 454 wyd. Poznań 1714 figuruje pod hasłem: Bellina (Belina) Michał. Na temat autorstwa przy wydaniu Kraków 1594: Autorstwo Siebenejcherowej nie jest stwierdzone. Opiera się ono na tem, że podpisała ona przedmowę do królowej Katarzyny Rakuszanki w jednym z wydań następnych (1612). Ale w tej przedmowie z r. 1608 ma ona mówić, że „natrafiła na książeczkę od jednej szlachetnej białogłowy napisaną”, co mogłoby świadczyć przeciw jej autorstwu. Mimo to zamieszczam to dziełko pod Siebenejcherową, aż do wyświetlenia tej sprawy. Przy wyd. Poznań 1714 (XXVIII, 10) St. Estreicher pisze: Jest to dziełko, które ojciec mój opisał w tomie XII str. 454 pod Bellina Michał; ale ten był tylko wydawcą nowej edycyi.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.