Nazwisko i imię:
Serce.
Tytuł:
Serce Nabozne Miłośćią Boską przez roźne Cnot Swietych Akty Zapalone. a przez X. Maximiliana Czerniakowskiego Societatis Iesu. Z ięzyka Łácinskiego na Polski odnowione. Roku Pańskiego 1691. W Poznaniu, w Drukarni Kollegium Soc: Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 50. Dedykacja: Iasnie Wielmozney Iey Mości Paniy Annie Kopciownie Kniehini Szuyskiy, Pisarzowey W.X. Litewskiego, Starościney Zahalskiy ... Unizony Sługa y Bogomodlca. Maximilian Czerniakowski S.I. Por. Estr., XIV, 565 (Czerniakowski Maksymilian). Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Serce.
Serce Nabozne Miłośćią Boską przez roźne Cnot Swietych Akty Zapalone. a przez X. Maximiliana Czerniakowskiego Societatis Iesu. Z ięzyka Łácinskiego na Polski odnowione. Roku Pańskiego 1691. W Poznaniu, w Drukarni Kollegium Soc: Iesu.
Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
w 12ce, k. 50.

Dedykacja: Iasnie Wielmozney Iey Mości Paniy Annie Kopciownie Kniehini Szuyskiy, Pisarzowey W.X. Litewskiego, Starościney Zahalskiy ... Unizony Sługa y Bogomodlca. Maximilian Czerniakowski S.I.
Por. Estr., XIV, 565 (Czerniakowski Maksymilian).

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.