Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Publicandum für Süd-Preussen, die Forst-Verbrechen und deren Strafen betreffend. Publicandum dla Pruss-Południowych, względem czynienia szkod w lasach i borach, i Kar na to ustanowionych. w Poznaniu Drukował Deker i Kompania.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Decker i Spółka (Jerzy Jakub Decker mł.), (1794).
Opis/komentarz:
folio, s. 24. Druk dwuszpaltowy, z lewej strony tekst niemiecki, z prawej polski. Na końcu tekstu: Gegeben Posen, den 1 sten März 1794. Königl. Südpreuss. Krieges- und Domainenkammer. Dan w Poznaniu, dnia 1. Miesiąca Marca 1794. Woyskowa i Dzierżaw J.K.Mci Kamera Pruss-Południowych. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
(Por.) [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Publicandum fuer Sued-Preussen, die Forst-Verbrechen und deren Strafen betreffend […], Posen: gedruckt bey Decker und Comp., [post 1 III 1794]. 2°. Dokument sygnowany: Koenigl. Sued.Preussische Krieges. und Domainen. Kammer. Dat.: Gegeben Posen, den 1sten Maerz 1794. E. XXV, 394. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1589 (NWA 1816,512); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Publicandum für Süd-Preussen, die Forst-Verbrechen und deren Strafen betreffend. Publicandum dla Pruss-Południowych, względem czynienia szkod w lasach i borach, i Kar na to ustanowionych. w Poznaniu Drukował Deker i Kompania.
Poznań, druk. Decker i Spółka (Jerzy Jakub Decker mł.), (1794).
folio, s. 24.

Druk dwuszpaltowy, z lewej strony tekst niemiecki, z prawej polski. Na końcu tekstu: Gegeben Posen, den 1 sten März 1794. Königl. Südpreuss. Krieges- und Domainenkammer. Dan w Poznaniu, dnia 1. Miesiąca Marca 1794. Woyskowa i Dzierżaw J.K.Mci Kamera Pruss-Południowych.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
(Por.) [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Publicandum fuer Sued-Preussen, die Forst-Verbrechen und deren Strafen betreffend […], Posen: gedruckt bey Decker und Comp., [post 1 III 1794]. 2°. Dokument sygnowany: Koenigl. Sued.Preussische Krieges. und Domainen. Kammer. Dat.: Gegeben Posen, den 1sten Maerz 1794. E. XXV, 394. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1589 (NWA 1816,512); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21