Nazwisko i imię:
Drużbicki Kasper.
Tytuł:
Serce Jezusowe Meta albo Cel Serc stworzonych od X. Kásprá Druzbickiego Societatis Iesu Pospoliety wszytkich Miłośći Wystáwiony W Poznaniu w Druk. Collegium Soc. Iezu Roku J687 [sic].
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuicka, 1687.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 72. Na k. A2 Prefacya Autora. E. XV, 335 wymienia wyd. łacińskie: Meta-Cordium Cor Jesu et SS. Trinitatis, Kalisz 1683, Poznań 1683, Kaliss 1691 i 1693. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Drużbicki Kasper.
Serce Jezusowe Meta albo Cel Serc stworzonych od X. Kásprá Druzbickiego Societatis Iesu Pospoliety wszytkich Miłośći Wystáwiony W Poznaniu w Druk. Collegium Soc. Iezu Roku J687 [sic].
Poznań, druk. Jezuicka, 1687.
w 12ce, k. 72.

Na k. A2 Prefacya Autora.
E. XV, 335 wymienia wyd. łacińskie: Meta-Cordium Cor Jesu et SS. Trinitatis, Kalisz 1683, Poznań 1683, Kaliss 1691 i 1693.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.