Nazwisko i imię:
Afekty.
Tytuł:
Afekty i Akty Serdeczne Miłośći Bożey. Do Páná Iezusa Ukrzyżowanego. Także do Nayświętszey Pánny Maryey, zrożnych wyięte Authorow Roku Pańskiego 1667. Zdozwoleniem Stárszych. w Warszawie á poty Roku Pańskiego 1685. w Poznaniu Collegium Societ. Iezu Przedrukowáne.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
Opis/komentarz:
w 12, k. 48. Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich. Dedykacja: Iasnie Wielmozney Ieymosci Pani Wiktoryi Grudzinskiey Podstoliny Koronney. Naszey Mościwey Pani Dobrodzieyce y Fundatorce [...] Codzienni Bogomodlcy y Uniżeni Słudzy X. Hieronim Bielinski Zakonu Franciszka S. OO. Bernardynów z całym Konwentem pod Łobżenicą. Na karcie C2r drugi tytuł: Afekty Serdeczne Ku Miłości Nayświętszey Bogárodźicy Panny Maryi i Nabożne do niey westchnienia; zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 59. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Afekty.
Afekty i Akty Serdeczne Miłośći Bożey. Do Páná Iezusa Ukrzyżowanego. Także do Nayświętszey Pánny Maryey, zrożnych wyięte Authorow Roku Pańskiego 1667. Zdozwoleniem Stárszych. w Warszawie á poty Roku Pańskiego 1685. w Poznaniu Collegium Societ. Iezu Przedrukowáne.
Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
w 12, k. 48.

Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich.
Dedykacja: Iasnie Wielmozney Ieymosci Pani Wiktoryi Grudzinskiey Podstoliny Koronney. Naszey Mościwey Pani Dobrodzieyce y Fundatorce [...] Codzienni Bogomodlcy y Uniżeni Słudzy X. Hieronim Bielinski Zakonu Franciszka S. OO. Bernardynów z całym Konwentem pod Łobżenicą.
Na karcie C2r drugi tytuł: Afekty Serdeczne Ku Miłości Nayświętszey Bogárodźicy Panny Maryi i Nabożne do niey westchnienia; zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 59.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.