Nazwisko i imię:
Stawiski Stanisław.
Tytuł:
Po głosnych odgłosach Przeswietney Akademii Lipskiey na uroczystosc podwoyną J.W.J. Mci Pana Ernesta Krystofa A. Manteufel, Grabie S.R.P. Kawalera Orderu Białego Orła, Krola J.Mci Polskiego i Elektora Saskiego Ministra Kabinetowego, Starosty Nowodworskiego, Pana na Kiersztynie, Kruckienbeku, Gandelinie etc. etc. przy Naynizszey Weneracyi takze aplauduie Szlachcic Polski na pomienioney Akademii naukami się bawiący. W Lipsku R. P. 1743. W Drukarni Krysztofa Breytkopfa.
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Bernhard Christoph Breitkopf, 1743.
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu druku podpis:] Stanisław Polak z Godźiątow Stawiski. Jest to wiersz na uroczystość urodzin a zarazem pięćdziesięciolecia ukończenia nauk Ernesta Krzysztofa von Manteuffel, ministra króla Augusta III. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Stawiski Stanisław.
Po głosnych odgłosach Przeswietney Akademii Lipskiey na uroczystosc podwoyną J.W.J. Mci Pana Ernesta Krystofa A. Manteufel, Grabie S.R.P. Kawalera Orderu Białego Orła, Krola J.Mci Polskiego i Elektora Saskiego Ministra Kabinetowego, Starosty Nowodworskiego, Pana na Kiersztynie, Kruckienbeku, Gandelinie etc. etc. przy Naynizszey Weneracyi takze aplauduie Szlachcic Polski na pomienioney Akademii naukami się bawiący. W Lipsku R. P. 1743. W Drukarni Krysztofa Breytkopfa.
Leipzig, druk. Bernhard Christoph Breitkopf, 1743.
folio, k. 2.

[Na końcu druku podpis:] Stanisław Polak z Godźiątow Stawiski.
Jest to wiersz na uroczystość urodzin a zarazem pięćdziesięciolecia ukończenia nauk Ernesta Krzysztofa von Manteuffel, ministra króla Augusta III.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.