Nazwisko i imię:
Nauka.
Tytuł:
Nauka o Spowiedzi y Kommuniey S. Jaśnie, y po prostu Wykładaiąca co jest Spowiedź y Kommunia S. y czego do godnego tych dwuch Sakramentow Swiętych vżywánia potrzeba. W szytkim, osobliwie Plebanom wygodna, aby tym łacńiey te dwa Sakrámenta SS. Pospolstwu wyłożyc mogli. Záwierá w sobie Krotkie, jasne, y barźo potrzebne pytańia y odpowiedźi z Niemieckiego Języka na Polski wytłumaczone. Przyłożyła śię też nauka o częstem używániu Nayswiętszego Sakramentu wielce pożyteczna. Za Pozwoleńiem Starszych. W Gdansku, Drukował David-Frid. Rhet, Reip. et Gymn. Typ. Roku P. 1674.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhetius, 1674.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 76, 8 nlb. Pytania drukowane kursywą, odpowiedzi szwabachą. Dedykacja: Dedicatio Jasnie Wielmożnemu JeoMći Xiędzu Thomaszowi z Rupniewa Vieyskiemu, z Bozey Lasky Biskupowi Kijowskiemu Opatowi Płockiemu, Probosczowi Warmienskiemu Panu y Dobrodziejowi memu Miłościwemu... [na końcu:] Meo wielce Miłosciwego Pana y Dobrodzieja nayniższy sługa y Bogomodlca X. I. S. S. I. [Na odwrocie k. tyt.:] Approbatio Editionis Germanicae podpisali: Petr. de Wallenbruch, Episcop. Mysiensis Provicarius Generalis et Librorum Censor i A. G. Volusius D. Consil. Sigillifer Mogunt. Ao. 1668. Approbatio pro Versione Polonica Ex voluntate Principis Joannis Wydżga Episcopi Varmiensis et Sabiensis podpisał Michael Radau S. J. Rector Collegii Braunsbergensis S. J. 1674. Na stronie następnej Imprimatur Gedani Anno 1674. die 12. August, podpisał Laurentius Luduigk à Demuth, P.A.C. Varm. Dec. Par. Vicar. in Spiritual. Officialis Gedan. et Pomeraniae Generalis S.R.M.S. Na końcu druku znajduje się Supplika Nabozna Do Pana Boga w cięszkich Potrzebach Krolestwa Polskieg[o]. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Nauka o spowiedzi y komuniey ..., 1674. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 303138 (C0965,502); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Nauka.
Nauka o Spowiedzi y Kommuniey S. Jaśnie, y po prostu Wykładaiąca co jest Spowiedź y Kommunia S. y czego do godnego tych dwuch Sakramentow Swiętych vżywánia potrzeba. W szytkim, osobliwie Plebanom wygodna, aby tym łacńiey te dwa Sakrámenta SS. Pospolstwu wyłożyc mogli. Záwierá w sobie Krotkie, jasne, y barźo potrzebne pytańia y odpowiedźi z Niemieckiego Języka na Polski wytłumaczone. Przyłożyła śię też nauka o częstem używániu Nayswiętszego Sakramentu wielce pożyteczna. Za Pozwoleńiem Starszych. W Gdansku, Drukował David-Frid. Rhet, Reip. et Gymn. Typ. Roku P. 1674.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhetius, 1674.
w 12ce, s. 76, 8 nlb.

Pytania drukowane kursywą, odpowiedzi szwabachą.
Dedykacja: Dedicatio Jasnie Wielmożnemu JeoMći Xiędzu Thomaszowi z Rupniewa Vieyskiemu, z Bozey Lasky Biskupowi Kijowskiemu Opatowi Płockiemu, Probosczowi Warmienskiemu Panu y Dobrodziejowi memu Miłościwemu... [na końcu:] Meo wielce Miłosciwego Pana y Dobrodzieja nayniższy sługa y Bogomodlca X. I. S. S. I. [Na odwrocie k. tyt.:] Approbatio Editionis Germanicae podpisali: Petr. de Wallenbruch, Episcop. Mysiensis Provicarius Generalis et Librorum Censor i A. G. Volusius D. Consil. Sigillifer Mogunt. Ao. 1668. Approbatio pro Versione Polonica Ex voluntate Principis Joannis Wydżga Episcopi Varmiensis et Sabiensis podpisał Michael Radau S. J. Rector Collegii Braunsbergensis S. J. 1674. Na stronie następnej Imprimatur Gedani Anno 1674. die 12. August, podpisał Laurentius Luduigk à Demuth, P.A.C. Varm. Dec. Par. Vicar. in Spiritual. Officialis Gedan. et Pomeraniae Generalis S.R.M.S. Na końcu druku znajduje się Supplika Nabozna Do Pana Boga w cięszkich Potrzebach Krolestwa Polskieg[o].

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Nauka o spowiedzi y komuniey ..., 1674. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 303138 (C0965,502); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21