Nazwisko i imię:
(Kinga św. / Kunegunda św.).
Tytuł:
Punkta z Żywota wielkiey sługi Bożey B. Kunegundy panny, Krolewny Węgierskiey, Xiężny Polskiey, Xieni Sądeckiey Zakonu O.S. Franciszka, wypisanego od Kronikarzow Polskich. Panu Bogu ná większą Chwałę, B. Służebnicy Iego, ná pomnożenie powinney częśći, Krolestwu Polskiemu, Węgierskiemu, i cáłemu świátu, przypomniane. Od Oycow Fránćiszkánow Prowincyi Polskiéy R. P. 1695. Zá pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu. w Drukárni I.K.M., Kolejum [sic] Poznáńskiego. Soc. Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1695.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Na k. tyt. v. motto z Ks. Judyt. Nad początkiem tekstu mały składany ozdobnik z krzyżykiem w środku. Na końcu ozdobnik z żołędzi składany w dwie linie: u góry 7, u dołu 5 żołędzi. Estreicher w t. 20 s. 379-380 opisuje wydanie „A teraz powtórnie w Roku 1712 przedrukowane” (Kraków, Franciszek Cezary) i podaje w uwadze: „Edycja 1 wyszła 1695 (?)”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220239 I.
Całość:
(Kinga św. / Kunegunda św.).
Punkta z Żywota wielkiey sługi Bożey B. Kunegundy panny, Krolewny Węgierskiey, Xiężny Polskiey, Xieni Sądeckiey Zakonu O.S. Franciszka, wypisanego od Kronikarzow Polskich. Panu Bogu ná większą Chwałę, B. Służebnicy Iego, ná pomnożenie powinney częśći, Krolestwu Polskiemu, Węgierskiemu, i cáłemu świátu, przypomniane. Od Oycow Fránćiszkánow Prowincyi Polskiéy R. P. 1695. Zá pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu. w Drukárni I.K.M., Kolejum [sic] Poznáńskiego. Soc. Iesu.
Poznań, druk. Jezuitów, 1695.
w 4ce, k. 12.

Na k. tyt. v. motto z Ks. Judyt. Nad początkiem tekstu mały składany ozdobnik z krzyżykiem w środku. Na końcu ozdobnik z żołędzi składany w dwie linie: u góry 7, u dołu 5 żołędzi.
Estreicher w t. 20 s. 379-380 opisuje wydanie „A teraz powtórnie w Roku 1712 przedrukowane” (Kraków, Franciszek Cezary) i podaje w uwadze: „Edycja 1 wyszła 1695 (?)”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 220239 I.