Nazwisko i imię:
Herden Jan (Herden Johann).
Tytuł:
Przydatek do Okrzyku wesołego należyty, Przewielebnemu y wysoce Náuczonemu Jego Mośći Xiedzu Ianowi Akolutowi, Pismá S. Doktorowi, przy Kośćiele S. Elżbiety Wrocláwskim Pásterzowi, Konsystarza Assessorowi, Szkoły támeczney Professorowi S. Teolojey, tudziesz wszystkich innych Kośćiołow y Szkoł Wrocłáwskich, nieodmienną Auspurską Konfessyą przyimujących, Dozorcy Nawyzszemu, za blisko-przeszłą Inwestyturą ná Urząd święty w Niedzielę X. po naświętszey Troycy szczęśliwie wstępującemu, w Zadátek słuszney Powolnośći, Afektem szczerym ofiárowány od X. Jana Herdena, Dyákona przy tymże S. Elzbiety kośćiele. W Drukárni Wrocłáwskiey Dziedźiców Baumańskich drukowáł Ján Krysztof Jakub, Faktor. 1669.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, Jan Krzysztof Jakobi w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1669.
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Druk szwabachą. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Przydatek do okrżyku wesolego należyty ..., 1669. Chojnacki 795. Biblioteka Uniwersytecka, sygn.: BUWr 558079 (C0749,016); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Herden Jan (Herden Johann).
Przydatek do Okrzyku wesołego należyty, Przewielebnemu y wysoce Náuczonemu Jego Mośći Xiedzu Ianowi Akolutowi, Pismá S. Doktorowi, przy Kośćiele S. Elżbiety Wrocláwskim Pásterzowi, Konsystarza Assessorowi, Szkoły támeczney Professorowi S. Teolojey, tudziesz wszystkich innych Kośćiołow y Szkoł Wrocłáwskich, nieodmienną Auspurską Konfessyą przyimujących, Dozorcy Nawyzszemu, za blisko-przeszłą Inwestyturą ná Urząd święty w Niedzielę X. po naświętszey Troycy szczęśliwie wstępującemu, w Zadátek słuszney Powolnośći, Afektem szczerym ofiárowány od X. Jana Herdena, Dyákona przy tymże S. Elzbiety kośćiele. W Drukárni Wrocłáwskiey Dziedźiców Baumańskich drukowáł Ján Krysztof Jakub, Faktor. 1669.
Wrocław, Jan Krzysztof Jakobi w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1669.
folio, k. 2.

Druk szwabachą.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Przydatek do okrżyku wesolego należyty ..., 1669. Chojnacki 795. Biblioteka Uniwersytecka, sygn.: BUWr 558079 (C0749,016); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21