Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Krolewsko-Pruski Mandat względem na Śląsku w niższey cenie niż kiedyś do używánia sporządzonego Pápieru pieczętowanego. Od dáty z Berlina d. 24. Decembris 1741. W Wrocławiu cum Privilegio Regis u Jana Jakuba Korna.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1741).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu podpis:] (Fryderyk). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt ozdobny z liści i kwiatów, w środku koło z orłem; s. 2 nie zadrukowana. Druk szwabachą. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188. J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Biblioteka Śląska: 235484 III.
Dodatkowe:
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich […], 126. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Krolewsko-pruski mandat względem na Sląsku…, [1741]. Mendykowa 196. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571339 (C0985,316); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [FBC:] Tekst edycji (Krolewsko-Pruski Mandat względem na Sląsku…, 1741. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 235484 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/32031/_index.djvu
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Krolewsko-Pruski Mandat względem na Śląsku w niższey cenie niż kiedyś do używánia sporządzonego Pápieru pieczętowanego. Od dáty z Berlina d. 24. Decembris 1741. W Wrocławiu cum Privilegio Regis u Jana Jakuba Korna.
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1741).
folio, k. 4.

[Na końcu podpis:] (Fryderyk). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt ozdobny z liści i kwiatów, w środku koło z orłem; s. 2 nie zadrukowana. Druk szwabachą.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Biblioteka Śląska: 235484 III.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich […], 126.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Krolewsko-pruski mandat względem na Sląsku…, [1741]. Mendykowa 196. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571339 (C0985,316); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[FBC:] Tekst edycji (Krolewsko-Pruski Mandat względem na Sląsku…, 1741. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 235484 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/32031/_index.djvu